Dialog techniczny

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w dniu 30 grudnia 2014 r. zostały zamieszczone dokumenty dotyczące dialogu technicznego:

– Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

– Komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego

– Wzór ogłoszenia o dialogu technicznym

Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich.