Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Stawka 2 - wyliczanie stawki roboczogodziny

W poprzednim wydaniu Buduj z Głową , w ramach akcji - "Program w prezencie", otrzymali Państwo program Stawka w wersji 1.0. Dzisiaj przedstawię nową wersję oznaczoną numerem "2". Jest to wersja testowa działająca z kluczem zaprogramowanym dla Normy Pro, do 15 października tego roku.

 

Do Stawki dołączono przykładowy szablon obliczeń, który ułatwi pracę początkującym użytkownikom programu. Szablon zostanie automatycznie wczytany przy pierwszym uruchomieniu programu. Popatrzmy na rysunek poniżej. Oto najważniejsze elementy głównego okna programu:

  • Lista grup danych po lewej stronie okna - dane podzielone są na grupy dlatego, żeby dokument był przejrzysty, łatwiej można było go wypełnić i wyszukać różne dane.
  • Tabela z danym danej grupy po prawej stronie - tu wprowadzamy dane - na rysunku widać dane z grupy "Czas pracy". Każdy ze składników jest opisany, dane liczbowe wprowadzamy do białych komórek. Na niebiesko zaznaczone jest podsumowanie.
  • Pasek wprowadzania danych - wprowadzanie dłuższych wyrażeń obliczeniowych bezpośrednio w komórce tabeli jest niewygodne. Dużo wygodniej będzie skorzystać z okienka umieszczonego nad tabelą.
  • Na dole okna znalazł się tzw. pasek stanu, który wyświetla informacje o wybranej opcji programu. Wystarczy naprowadzić myszkę nad któryś z przycisków na pasku narzędzi a na pasku pojawi się krótki opis - "do czego dana opcja służy". Na tym samym pasku wyświetlana jest również aktualna wartość stawki roboczogodziny.

 


Rys. 1. Główne okno programu Stawka

 

Praca z programem jest prosta: z listy grup danych wybieramy pierwszą grupę, wprowadzamy dane liczbowe (do białych komórek), następnie przechodzimy do kolejnej grupy i wypełniamy dane w jej tabeli i tak aż do końca. Nic nie musimy robić jedynie w ostatniej grupie o nazwie Zestawienie. Tu znajduje się ta najważniejsza komórka, zaznaczona na żółto, zawierająca wynik naszych obliczeń.

Po wprowadzeniu danych należy zapisać efekty naszej pracy w pliku na dysku. Możemy do tego celu użyć opcji Zapisz lub Zapisz jako... (obie znajdują się w menu Plik). Użycie pierwszej spowoduje zapisanie dokumentu pod nazwą, która widnieje na pasku tytułowym głównego okna programu. Druga z opcji pozwala zapisać dokument pod nową nazwą i tę opcję wybierzmy. Na ekranie pojawi się okienko przedstawione poniżej:

 


Rys. 2. Zapis dokumentu do pliku

 

W polu Nazwa pliku wpisujemy wymyśloną nazwę i klikamy na przycisku Zapisz. W zasadzie moglibyśmy zakończyć już pracę ze Stawką, ale zanim przejdziemy do Normy Pro i odczytamy dane z utworzonego przed chwilą pliku, spróbujmy jeszcze wydrukować dokument i zapisać go do pliku "html".

 

W menu Plik znajdziemy dwie opcje służące do drukowania: Drukuj zestawienie oraz Drukuj wybraną grupę. Ta druga służy do drukowania tabeli z danymi, która aktualnie jest widoczna w oknie programu. Ponieważ chcemy wydrukować wszystkie dane, to wybieramy opcję Drukuj zestawienie.
Na ekranie pojawi się okno z podglądem wydruku. W górnej części okna znajduje się przycisk Drukuj uruchamiający drukowanie.

 


Rys. 3. Okno podglądu wydruku

 

Dalej znajdziemy m.in. przyciski służące do wyświetlania kolejnych stron wydruków, przełączniki służące do ustalenia powiększenia strony wydruku oraz przycisk Zapisz. Ten przycisk pozwoli nam zapisać dane do pliku w formacie "html". Po wybraniu opcji pojawi się takie samo okienko jak na Rys. 2. W polu Nazwa pliku wpiszmy, np. Stawka z 28-05-2004 i kliknijmy przycisk Zapisz.
Jeśli teraz odszukamy nasz plik na dysku i klikniemy dwukrotnie myszką na jego nazwie, to zostanie on otworzony w przeglądarce internetowej, np. Internet Explorer. Dzięki formatowi "html" możemy przekazać zestawienie wszystkim zainteresowanym osobom nawet jeśli nie mają one programu Stawka. Będą je mogli obejrzeć (i edytować) w dowolnym programie, który obsługuje ten format, np. MS Office (Word, Excell), Open Office itd.

 


Rys. 4. Zestawienie wykonane w Stawce po otworzeniu w Internet Explorerze

Wykorzystanie danych w Norma Pro

Trochę wcześniej stworzyliśmy plik "sta" (u nas "Stawka - klimatyzacja 05-02.sta"). Teraz pokażę jak wczytać wyliczoną stawkę roboczogodziny w programie Norma Pro.

  1. Uruchamiamy Normę i tworzymy nowy kosztorys (ja posłużę się gotowym kosztorysem przykładowym).
  2. Z górnego menu wybieramy: Opcje --> Kosztorysu...
  3. Klikamy na zakładce Rozliczanie RMS  a następnie na przycisku Kalkulacja stawki.

 


Rys. 5. Okno rozliczania RMS

 

  1. W okienku Stawka robocizny klikamy myszką na przycisku Wczytaj. Pojawi się typowe okienko otwierania dokumentów, w którym należy odszukać plik "sta", wskazać go myszką i odczytać klikając na przycisku Otwórz:

 


Rys. 6. Otwieranie pliku z wyliczoną stawką roboczogodziny.

 


Rys. 7. Okienko Stawka robocizny z odczytanymi danymi.

 

  1. Po naciśnięciu OK w oknie Stawka robocizny powrócimy do okna z opcjami kosztorysu. Teraz w polu o nazwie Stawka robocizny zobaczymy odczytaną wartość stawki (w naszym przykładzie: 17.73 zł).

 


Rys. 8. Okno opcji kosztorysu po odczytaniu danych z pliku "sta".

 

  1. Akceptujemy nowe ustawienia klikając na przycisku OK. W moim przykładzie użyłem gotowego kosztorysu, w którym była już zdefiniowana jakaś stawka robocizny. Teraz dokonałem jej zmiany, więc program wyświetlił komunikat informujący o zmianie wartości kosztorysu.

 

 

Na zakończenie chciałbym zachęcić wszystkich posiadaczy Normy Pro do testowania programu i przesyłania nam swoich spostrzeżeń na jego temat. Zdaję sobie sprawę, że jeden szablon obliczeń to za mało i z pewnością większość z Państwa potrzebuje bardziej rozbudowanych algorytmów obliczeń. Zapraszam do współpracy i przesyłania gotowych, wykonanych we własnym zakresie szablonów (opis tworzenia znaleźć można w pomocy programu) lub przesyłania opisów metody obliczania stawki roboczogodziny w Państwa firmie. Obiecuję, że wszystkie dołączone zostaną do wersji finalnej programu.