Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015

W dniu 18 stycznia 2016 na stronie www.uzp.gov.pl w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje" UZP opublikował Informator nr 4/2015.