Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2016

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. Cena pracy, czy cena najmu sprzętu w kalkulacjach szczegółowych – Tomasz Pytkowski
  Autor apeluje, aby pamiętać i rozróżniać ceny jednostkowe pracy i najmu sprzętu, jednocześnie wykazując, „że jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest przyjmowanie do kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych pracy sprzętu, które mogą być równoważne z cenami najmu tylko wtedy, gdy nie występują koszty jednorazowe”.
   

 2. Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych – Balbina Kacprzyk
  Refleksje po konferencji zorganizowanej przez UZP we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM dla Polskiego Budownictwa, pt. „Zastosowania nowoczesnych narzędzi w procesie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Technologia BIM (Building Information Modeling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”.
   

 3. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część V) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  W piątej części - w jaki sposób można wydrukować potrzebne zestawienia w wersji papierowej, a jak przekazać kosztorys w postaci elektronicznej.
   

 4. Kalkulacja ceny maszynogodziny pracy maszyn i sprzętu budowlanego – Wojciech Żniński
  W artykule przedstawiono sposób skalkulowania ceny maszynogodziny zatrudnienia sprzętu budowlanego na przykładzie koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2016 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2016 r. opracowane na podstawie danych GUS oraz stawka minimalna na rok 2016.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2016 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2016 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka i budownictwo w 2015 roku – Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

 4. INTERCENBUD – baza realnych cen do kosztorysów - INTERCENBUD
   

Zamówienia publiczne

 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Dariusz Piasta
  Autor objaśnia czym jest ESPD, w jaki sposób i w jakiej formie powinien być sporządzony oraz jak zostaną przeniesione przepisy o ESPD na grunt polski.
   

 2. Kryteria kwalifikacji podmiotowej wykonawców w zamówieniach publicznych. Część 1 – Podstawy wykluczenia – Ewa Wiktorowska
  W wyniku kwalifikacji, pozbawieni możliwości uzyskania zamówienia powinni zostać wykonawcy, których rzetelność i kwalifikacje nie gwarantują prawidłowej realizacji zamówienia. (...)”.
   

 3. Obowiązkowa waloryzacja umowy o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła zasadę obowiązkowej zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy). W artykule zawarte są informacje jakich sytuacji dotyczą te zmiany oraz wymogów, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez zamawiających.
   

 4. Kłopoty z przepisami o podwykonawstwie w zamówieniach publicznych – Grzegorz Bednarczyk
  Artykuł przybliża niektóre bariery związane z przepisami dot. podwykonawstwa, odnoszące się do różnych aspektów prawa, począwszy od definicji, a skończywszy na regulacjach o charakterze czysto technicznym.
   

 5. Zamówienia publiczne w Panamie - Dariusz Piasta
  W Panamie, ustawa (dot. zamówień publicznych) „sporo miejsca poświęca obowiązkowi zapewnienia w zamówieniach publicznych tzw. równowagi ekonomicznej. Wszelkie warunki oraz klauzule umowne powinny służyć utrzymaniu podczas całej realizacji umowy wspomnianej równowagi. W przypadku zmiany warunków realizacji umowy na skutek wydarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych, konieczne jest dokonanie zmiany umowy w celu jej przywrócenia. (...)”.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Sąd Rejonowy w Katowicach (krajowe studium przypadku) – skanowanie i modelowanie budynku istniejącego na potrzeby remontów, rozbudowy, przyszłego zarządzania - Jerzy Rusin
  Autor udowadnia na podstawie własnych doświadczeń, że modelowanie BIM, pomimo wymaganego dużego nakładu pracy i zaangażowania zaawansowanej technologii, wspomaga efektywne wykorzystanie środków finansowych na etapie realizacji.
   

 2. Dokumentacja projektowa (część II) – Heliodor Jerzy Orłowski
  W pierwszej części artykułu autor omówił projekt budowlany i projekt wykonawczy. W drugiej części – projekt warsztatowy, projekt montażowy oraz dokumentację powykonawczą i uwarunkowania prawne projektowania.
   

 3. W poszukiwaniu lepszej decyzji inwestycyjnej – Jarosław Maliński
  W artykule została przedstawiona metoda analizy kosztów cyklu życia obiektu budowlanego (LCCA).
   

Budujemy, budujemy...

 1. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XIII) – Jerzy Bolkowski
  Na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce, mimo zahamowania, daje się zauważyć ciągły ruch. W artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 2. Tynki tracone – Maciej Rokiel
  Na ścianach budynków występuje wilgoć oraz ubytki tynku spowodowane oddziaływaniem soli. Aby zapobiec procesom destrukcyjnym, należy mury zabezpieczyć przed dalszym dostępem wody i wilgoci stosując różnego rodzaju tynki.
   

 3. Zimno na wysokości a na ziemi strefa bezpieczeństwa… – Przemysław Róziewicz
  Praca na rusztowaniach – procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujące pracowników w okresie zimowym.
   

 4. Niech żyje nam żarówka – Jarosław Maliński
  Dyskusja na temat nanotechnologii cały czas trwa. Nanocząstki, nanowarstwy i nanomateriały opanowały już niemal cały przemysł. Naukowcy twierdzą, że nie wiedzą, jakie długofalowe skutki stosowania materiałów wersji nano będziemy ponosili. Wciąż stosunkowo niewiele wiadomo o ich wpływie na nasze zdrowie czy środowisko naturalne (...)”.
   

Programy

 1. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część V) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  W piątej części - w jaki sposób można wydrukować potrzebne zestawienia w wersji papierowej, a jak przekazać kosztorys w postaci elektronicznej.
   

 2. Zadania kosztorysu w Normie EXPERT - Emil Łuszczyk
   

 3. Zadania kosztorysu w Normie PRO - Emil Łuszczyk