Prawo zamówień publicznych

W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366).

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.