Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2016

Artykuły - spis tematyczny

Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.

 

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. Koszty cyklu życia (część I) - Balbina Kacprzyk
  W części pierwszej artykułu autorka wprowadza w tematykę metodyki efektywności ekonomicznej, analizy cyklu życia i kosztu w cyklu życia.
   

 2. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W poprzednich częściach omówiony został import cen z INTERCENBUDU. W trzeciej – z cenników Promocji, Orgbud-Serwisu i Bistypu.
   

 3. Odwołanie i rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą – oczami kosztorysanta - Tomasz Pytkowski
  Dużo praktycznych wskazówek jak należy przygotować się do rozprawy przed KIO i jak postępować w jej trakcie.
   

 4. Bez danych ani rusz - Wojciech Żniński
  Do prawidłowej kalkulacji kosztów cyklu życia budynków (LCC) potrzeba znacznie więcej danych niż obecnie do sporządzenia kosztorysu. Artykuł przybliża to zagadnienie.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2016 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2016 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2016 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2016 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka i budownictwo po III kwartałach 2016 r. - Zofia Bolkowska
  W 2016 r. występują znaczne rozbieżności między prognozowanym portfelem zamówień na produkcję budowlaną a rzeczywistymi wynikami budownictwa. W roku bieżącym budownictwo jest dziedziną o największym spadku produkcji. Od początku roku znajduje się w głębokim regresie.
   

 4. Udział i znaczenie przemysłu szklarskiego w przetwórstwie przemysłowym w porównaniu do przemysłu materiałów budowlanych - Zofia Bolkowska
  Produkcja przemysłu szklarskiego charakteryzuje się wysokim wzrostem. Kondycja finansowa jest dobra i stabilna, a trwałość powiązań eksportowych jest zabezpieczeniem przed wahaniami popytu krajowego, ale sytuacja i zmiany w przemyśle szklarskim (jak i w innych branżach) w znacznym stopniu zależą od relacji makroekonomicznych.
   

Zamówienia publiczne

 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) część 1 - Ewa Wiktorowska
  W BzG nr 1/2016 mogli Państwo zapoznać się z podstawami wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wynikającymi z przepisów dyrektyw, w niniejszym numerze – jak wykluczenie wykonawcy zostało określone w znowelizowanych przepisach Pzp.
   

 2. Wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Grzegorz Bednarczyk
  Kształtując warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji przepisów, zamawiający musi zastanowić się czy zgodzić się na sumowanie potencjału wykonawców i podmiotów trzecich w każdym możliwym wariancie, czy postawić jakieś ograniczenia mające zapewnić uzyskanie odpowiednich efektów postępowania. Powinien jednakże pamiętać, że ograniczenia muszą wynikać z obiektywnych przyczyn i nie mogą być środkiem nazbyt restrykcyjnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
   

 3. O sposobach wdrożenia nowych unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej - Dariusz Piasta
  Na przykładzie wybranych państw członkowskich UE autor przedstawia postępy we wdrażaniu unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych - 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. Przed upływem terminu transpozycji zdążyła uporać się z nowymi dyrektywami mniej więcej 1/3 państw członkowskich. Z pozostałych, tylko w czterech krajach na tyle zaawansowana była transpozycja, że opóźnienie nie było duże.
   

 4. Zamówienia publiczne w Słowenii - Dariusz Piasta
  Podstawowym aktem prawnym jest ustawa w sprawie zamówień publicznych z 18 listopada 2015 r. - Zakon o javnem naročanju (oznaczana na słoweńskich stronach internetowych skrótem „ZJN-3”, jako że jest to trzecia już ustawa o zamówieniach publicznych). Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Jak uczestniczyć w postępowaniu przetargowym (po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r.) - Grzegorz Bednarczyk
  Zapraszamy Państwa do zapoznania się również z artykułem p. Tomasza Pytkowskiego „Odwołanie i rozprawa przed Krajową Izbą odwoławczą – oczami kosztorysanta”.
   

 2. 4.000.000 karteczek miesięcznie, czyli jak wspierać polski przemysł drzewny i papierniczy - Przemysław Róziewicz
  W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego pojęcia „minimalnej stawki godzinowej”, autor podzielił się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi przepisów o tworzeniu, prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem godzin pracy każdego zleceniobiorcy.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XVI) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe, hotelowe oraz realizowane na potrzeby działalności magazynowej, logistycznej i in. rozpoczęte w okresie względnie dobrej koniunktury.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Zabójczy widok – czyli szkło nieco inaczej - Jarosław Maliński
  Szkło znalazło zastosowanie m.in. w oknach, ścianach, przegrodach, drzwiach, fasadach, w płytach podłogowych i schodach. W niniejszym artykule przytoczone zostały przykłady konstrukcji z użyciem szkła, na które nie wszyscy mają odwagę wejść.
   

 2. Płytki na podłożach drewnianych - Maciej Rokiel
  Projektowanie posadzki musi być kompleksowe, tzn. dla konkretnego przypadku trzeba poza doborem płytek przyjąć też odpowiednie rozwiązanie technologiczno-materiałowe podłogi, czyli odpowiedni układ warstw oraz materiały na poszczególne warstwy.
   

 3. Z wiatrem we włosach nie tylko w elektrycznym kabriolecie - Jarosław Maliński
  Podczas czerwcowej konferencji na Politechnice Warszawskiej został przedstawiony Plan na Rzecz Rozwoju Elektromobilności, który zakłada wprowadzenie do 2025 r. jednego miliona autobusów i samochodów elektrycznych do polskich miast. W nawiązaniu, autor przedstawia przebieg „elektryfikacji” motoryzacji w niektórych państwach Europy.
   

Programy

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W poprzednich częściach omówiony został import cen z INTERCENBUDU. W trzeciej – z cenników Promocji, Orgbud-Serwisu i Bistypu.