Wszystko w NORMIE!!! – Nowe szkolenie z kosztorysowania z wykorzystaniem programów Norma PRO lub EXPERT, Miara PRO oraz Planista/MS Project.

Zapraszamy Państwa na nowe, intensywne szkolenie pozwalające na zapoznanie się z przepływem informacji w głównych etapach procesu budowlanego.
Pokażemy jak wykorzystać rozwiązania dostarczane przez naszą firmę w trakcie pracy nad dokumentacją od projektu poprzez kosztorys do harmonogramu.
Celem szkolenia jest nauka sporządzania kosztorysów na roboty budowlane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych firmy Athenasoft oraz Microsoft.

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

 • Rodzaje kosztorysów
 • Dostępna baza katalogowa
 • Przedmiarowanie z wykorzystaniem programu Miara PRO. Odczyt wymiarów z dokumentacji projektowej (projekty CAD lub skany/fotografie) – NOWOŚĆ
 • Wycena kosztorysu przy pomocy kalkulacji szczegółowej oraz uproszczonej
  • Import baz cenowych
  • Aktualizacja cen w kosztorysach
  • Tworzenie cenników własnych
  • Modyfikacje cen w kosztorysach
 • Narzuty kosztorysu
 • Sprawdzanie poprawności dokumentu oraz wydruki
 • Eksport danych z kosztorysu do innych programów
 • Wykonanie przykładowego harmonogramu robót na bazie kosztorysu z wykorzystaniem programu Planista/MS Project – NOWOŚĆ

Czas trwania: 2 dni – 12 godzin zegarowych (od 9:00 do 15:00)
Cena szkolenia: 800 zł netto + 23% VAT za osobę.

Terminy szkoleń:

 • 07-08 września 2017
 • 05-06 października 2017
 • 09-10 listopada 2017
 • 07-08 grudnia 2017