Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2017

Kącik Kosztorysanta

 1. Z życia kosztorysanta - czyli jak nazwać i rozliczyć „te roboty”? - Tomasz Pytkowski
  Artykuł dotyczy rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących w zamówieniach na roboty budowlane niepodlegające pod Prawo zamówień publicznych.
   

 2. Zmiana wynagrodzenia - kalkulacja cen robót budowlanych nie ujętych w kosztorysie ofertowym - Andrzej Warwas
  (cyt.) „W trakcie realizacji robót budowlanych bardzo często występuje konieczność wykonania robót w innym zakresie i w inny sposób niż przewidywała to dokumentacja projektowa i STWiORB... Bardzo ważne tym samym jest precyzyjne określenie w umowie zasad, metod i podstaw wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nieujęte w ogóle w kosztorysie ofertowym wykonawcy lub gdy wystąpią różnice w ilościach rzeczywiście wykonanych robót lub w warunkach ich wykonania.”
   

 3. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część VII) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Rozliczenia robót wykonanych w poszczególnych okresach.
   

 4. Problemy z „Design&Building” - Renata Niemczyk
  Autorka omawia zagrożenia wynikające ze stosowania trybu „zaprojektuj i wybuduj”.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2017 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2017 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gdybym był... (część III) - Wojciech Żniński
  Wyliczenia wskaźnika narzutu kosztów zakupu dla rozmaitych obiektów budowlanych wg popularnych informacji cenowych.
   

 4. Gospodarka po trzech kwartałach 2017 roku - Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

Zamówienia publiczne

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-131/16 („Archus i Gama”) - Dariusz Piasta
  Omówienie kolejnego wyroku TSUE udzielającego odpowiedzi na pytania zadane przez KIO dot. wzywania przez zamawiającego wykonawców, którzy przed upływem terminu składania ofert nie złożyli wymaganych przez niego oświadczeń, zatrzymania przez zamawiającego wadium oraz interpretacji pojęcia „dane zamówienie”.
   

 2. Jak zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „...aby zastrzeżenie tajemnicy było skuteczne, wykonawca musi wraz ze złożeniem takiej informacji złożyć stosowne oświadczenie oraz wykazać, że faktycznie jest to tajemnica... Przesłanie uzasadnienia choćby dzień później powoduje już, że zastrzeżenie jest po prostu nieskuteczne.”
   

 3. Jak wyjaśniać rażąco niską cenę w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „Można ... sformułować jeden generalny postulat, który przy ocenie wyjaśnień wykonawców powinien być bezwzględnie egzekwowany – wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia.”
   

 4. Zamówienia publiczne w Algierii - Dariusz Piasta
  (cyt.) „W Algierii obowiązkowe jest stosowanie preferencji krajowych. Polegają one na korzystniejszym dla przedsiębiorcy krajowego (lub przedsiębiorcy oferującego produkty lub usługi algierskie) przeliczeniu ceny jego oferty... Ponadto, zwycięski oferent ma obowiązek podzlecić przedsiębiorstwom lokalnym co najmniej 30% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.”
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. „WELL” certyfikat przyjazny ludziom - Jerzy Bolkowski
  Autor przedstawia „nowowchodzący” na polski rynek system certyfikacji budynków WELL, który dołączył do działających już od kilkunastu lat systemów BREEAM i LEED.
   

 2. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – cenna inicjatywa - Przemysław Róziewicz
  Artykuł prezentuje inicjatywę stworzoną przez kilku dużych generalnych wykonawców obecnych na polskim rynku dot. bezpieczeństwa w budownictwie; jej założenia i cel nadrzędny – wyeliminowanie zdarzeń wypadkowych „zero wypadków”.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XX) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Co pozostało po QIN SHI HUANGU? - Jerzy Dylewski
  Kolejny artykuł z cyklu „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”. Tym razem o Wielkim Murze w Chinach.
   

 2. Słoneczny dach - Jarosław Maliński
  Autor przedstawia dachówki solarne Tesli i in. wykonane w taki sposób, że na dachu trudno je odróżnić od zwykłej dachówki/ blachodachówki.
   

 3. Budowanie z kostek słomy - naturalne domy w technologii strawbale - Anna Kurowicka
  W artykule zawarte są najważniejsze informacje dotyczące budowy z kostek słomy, przydatne gdy chcemy mieć dom energooszczędny i ekologiczny.
   

 4. Cudze chwalicie... - Jarosław Maliński
  Artykuł ukazuje nie wszystkim znane b. ciekawe podziemne budowle inżynierskie wodno-kanalizacyjne znajdujące się w Polsce, zarówno te użytkowane do dnia dzisiejszego, jak i wycofane z eksploatacji.
   

Porady techniczne

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część VII) - Kazimierz Stanisław Nowicki
   

 2. Możliwość definiowania wielu cen dla jednego nakładu (Norma STANDARD 2) - Andrzej Mościcki
   

 3. Podobne elementy mogą mieć różne ceny (Norma STANDARD 2) - Andrzej Mościcki