Budownictwo przeniesione do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 193) z dniem 22 stycznia br. do MIiR zostaje przeniesiony dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Ikona PDF