Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2018

Kącik Kosztorysanta

 1. Katalogi Nakładów Rzeczowych - konieczność, wygoda, przyzwyczajenie i rutyna czy też zbędny balast ? – Tomasz Pytkowski
  Podsumowanie artykułu (cyt.): „żadna dyskusja nie zmieni faktu, iż na dzień dzisiejszy KNR-y są jednym z filarów kosztorysowania i jeszcze przynajmniej dekadę tym filarem pozostaną.
   

 2. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych - potrzeba standaryzacji - Andrzej Warwas
  Na przykładowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych autor wskazuje jednoznacznie, jakie są skutki braku powszechnie stosowanych standardów kosztorysowania. W majestacie prawa, kosztorysy ofertowe są opracowywane według indywidualnie określanych zasad i metod naruszających podstawowe reguły rzetelnej, uczciwej, a przede wszystkim merytorycznie poprawnej kalkulacji kosztorysowej.
   

 3. Koszt cyklu życia budynku - metody kalkulacji i przedstawiania informacji o kosztach - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów życia budynków, autor stwierdza: „otrzymamy nieskomplikowane narzędzie, które umożliwi nam obliczanie całkowitego kosztu cyklu życia budynku oraz rozwiąże problem nadmiernego stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert”.
   

 4. Konferencja SKB w 2018 r. "NOWE PODEJŚCIE DO ZAMAWIANIA ROBÓT BUDOWLANYCH” - Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
  Przedstawienie tematyki konferencji oraz warunki uczestnictwa.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka polska w 2017 roku – Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

Zamówienia publiczne

 1. Kontrakt FIDIC w warunkach zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  Dość dużą bolączką polskiego systemu zamówień publicznych jest brak ujednoliconych wzorców umów. Dlatego też zamawiający dość często sięgają po popularne na świecie wzory przygotowane przez FIDIC. Jednak przed ich zastosowaniem należy dokonać modyfikacji części klauzul, ze względu na konieczność dostosowania ich do regulacji polskiego prawa.
   

 2. Składanie dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Jednym z elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie odpowiednich dokumentów; kiedy i jakich – autor omawia w artykule.
   

 3. Zamówienia publiczne w Austrii - Dariusz Piasta
  (cyt.) „W związku ze złożoną strukturą administracyjną oraz wymaganiami konstytucyjnymi, na system zamówień publicznych w Austrii składają się: jedna ustawa o zamówieniach publicznych regulująca procedury udzielania zamówień oraz 9 ustaw (po jednej dla każdego kraju związkowego) regulujących procedury odwoławcze w zamówieniach publicznych udzielanych w poszczególnych krajach związkowych.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Program funkcjonalno-użytkowy – zagrożenia (część I) - Renata Niemczyk
  Autorka na kilku przykładach pokazuje, w jaki sposób brak precyzji w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez zamawiającego, a także pobieżne zapoznanie się wykonawców z tym dokumentem, może wpłynąć na proces inwestycyjny i powstanie sporu pomiędzy stronami.
   

 2. Uwagi do „Programu Mieszkanie plus” – Heliodor Jerzy Orłowski
  Kontynuacja rozpoczętego w BzG 1/2017 cyklu artykułów dot. Programu Mieszkanie plus. Proponujemy Państwu przypomnienie sobie artykułu tegoż autora z BzG 2/2014 „Partnerstwo publiczno-prywatne rywalem dewelopera i spółdzielni mieszkaniowej”.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXI) – Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. O preferowanej liczbie szczebli w drabinie, czyli słów kilka na temat bezpieczeństwa przy korzystaniu z drabin - Przemysław Róziewicz
  (cyt.) „Ponad 30% wypadków związanych z upadkami z wysokości związane jest z używaniem przenośnych drabin.(...) Wystarczy zły ruch na drabinie i prawo powszechnego ciążenia przypomina, że nie darmo nazywane jest powszechnym.
   

 2. Lodówka – Jarosław Maliński
  Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w nim instalacjami. Autor podpowiada, na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze systemu tak, aby był odpowiedni dla naszych potrzeb i spełniał oczekiwania.
   

 3. Izolacja natryskowa pianką poliuretanową – Wojciech Żniński
  Autor przedstawia właściwości pianki poliuretanowej, jakie daje możliwości, jak ją stosować, oraz ile kosztuje izolacja natryskowa pianką poliuretanową.
   

 4. Ekologiczne izolacje termiczne budynków - Anna Kurowicka
  Do izolacji termicznej budynków zamiast tradycyjnego styropianu czy wełny mineralnej można użyć materiałów ekologicznych: włókien drzewnych i celulozowych, wełny konopnej, kompozytu wapienno-konopnego i in. Autorka podaje krótką charakterystykę ich właściwości.
   

 5. Nauka latania – Jarosław Maliński
  Krótki przegląd pojazdów mechanicznych przystosowanych zarówno do ruchu drogowego jak i lotniczego, czyli samochodów latających.
  cyt. „Projektanci i architekci budowlani już teraz mogą przygotowywać się do projektów budynków umożliwiających przycumowanie latającej taksówki, jej swobodne lądowanie i start...
   

Porady techniczne

 1. Konfiguracja opcji użytkownika w Normie EXPERT i STANDARD 2 - Andrzej Mościcki