Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2019

Kącik Kosztorysanta

 1. Koszty cyklu życia budynków wkraczają do Normy EXPERT - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Artykuł stanowi krótki tutorial pozwalający łatwo nauczyć się korzystania z nowowprowadzonego do Normy EXPERT modułu „Koszty cyklu życia”.
   

 2. Kosztorysowanie w 2019 r. - Andrzej Warwas
  Próba wykazania jakie mieliśmy dotychczas i będziemy mieć również w bieżącym roku problemy wynikające z braku powszechnie stosowanych, szczególnie w zamówieniach publicznych, standardów kosztorysowania.
   

 3. Czy kosztorys ofertowy może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym? - Renata Niemczyk
  Z artykułu dowiadujemy się, że (cyt.) „bez względu na okoliczności i wkład intelektualny wykonawcy przy sporządzaniu oferty w części cenowej, kalkulacje kosztorysowe nie mogą być zastrzeżone przez wykonawcę i objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.”
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Drewniane posadzki klejone z drewna litego - Wojciech Żniński
  Autor przedstawia parametry drewna wykorzystywanego do wykonywania posadzek i ich wycenę.
   

 4. Zielone dachy - Wojciech Żniński
  Artykuł zawiera krótkie omówienie głównych warstw dachu zielonego i przykładowe wyceny dachów z zazielenieniem ekstensywnym.
   

Zamówienia publiczne

 1. Jak karać wykonawców? - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „Niezwykle częstym przypadkiem jest żądanie przez zamawiających wygórowanych kar umownych. Czasami sama wysokość kary jest zabójcza dla wykonawcy – za drobną przewinę, której czasami trudno uniknąć, a która nie ma praktycznego znaczenia, musi płacić krocie.”
   

 2. Zalety dwustopniowych trybów udzielania zamówień publicznych - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „... tryby dwustopniowe zasługują na o wiele szersze zastosowanie w praktyce niż dzieje się to w rzeczywistości. Jasne, sprawiają one pewien problem zamawiającemu – trzeba wypełnić kilka papierków więcej, czasami poradzić sobie z jednym etapem odwołań więcej, wreszcie w przypadku negocjacji poświęcić czas na spotkanie z wykonawcami. Ale przecież nie chodzi o to, aby było tylko łatwo i szybko – ma być przede wszystkim dobrze...
   

 3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dwuetapowej oceny ofert w procedurze otwartej - Dariusz Piasta
  Omówienie zapytań prejudycjalnych, skierowanych przez sąd hiszpański do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie dotyczącej dwuetapowej oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w procedurze otwartej (C-546/16 „Montte”).
   

 4. Zamówienia publiczne w Republice Mauritiusu - Dariusz Piasta
  W wyspiarskiej Republice Mauritiusu ustawa wymaga stosowania środków elektronicznych w celu składania i otrzymywania dokumentów zamówieniowych. Podstawową metodą udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg otwarty.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Jak pięknie widać świat z perspektywy szczytu komina…, czyli znów na wysokości - Przemysław Róziewicz
  Od wielu lat, każdego roku w pierwszym numerze BzG zamieszczamy artykuł dot. prac na wysokościach. Zatem w dzisiejszym znowu o tym, jak ustrzec się przed wypadkiem, a w każdym razie zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia.
   

 2. Budowlaniec też gadżeciarz - Jarosław Maliński
  (cyt.) „Ciągły postęp w technologii materiałowej, elektronice i informatyce powoduje wprowadzanie w codzienne życie coraz większej liczby zminiaturyzowanych urządzeń. Mikrokomputery, różnego typu czujniki umieszcza się w zegarkach, opaskach, koszulkach, butach iiii.... można by długo wymieniać. Które z nich zastosujemy na budowie?
   

 3. Roborobotnik - Jarosław Maliński
  Egzoszkielet to już całkiem realne urządzenie. Czym jest i czy może stać się panaceum dla budowlańców? Autor opisuje cechy i możliwości zastosowań egzoszkieletów (rozmaitych producentów).
   

 4. Osuszanie przegród budowlanych (część II) - Maciej Rokiel
  (cyt.) „Osuszenie budynku nie ogranicza się tylko do wstawienia jednego z kilku rodzajów osuszaczy czy źródeł ciepła; to także określenie sposobu przygotowania przegród, intensywności osuszania, oznaczenie parametrów wilgotnościowych, którymi powinien cechować się mur po zakończeniu prac itp. Wymagane jest zatem zaprojektowanie procesu osuszania (...) przez specjalistę. Temu celowi powinny być także podporządkowane działania wstępne (określenie stanu technicznego budynku) oraz ewentualne prace naprawcze hydroizolacji.”
   

 5. Zaginione miasta - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W BzG nr 2/2018 mogli Państwo zapoznać się z artykułem opisującym odkrycie w dżungli Gwatemali ok. 60 tys. kamiennych budowli Majów (J. Maliński „Laserem po ziemi”). Dzisiaj przedstawiamy zaginione cywilizacje Amazonii.

 

Porady techniczne

 1. Koszty cyklu życia budynków wkraczają do Normy EXPERT - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Artykuł stanowi krótki tutorial pozwalający łatwo nauczyć się korzystania z nowowprowadzonego do Normy EXPERT modułu „Koszty cyklu życia”.