Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Obmiar - program nowej generacji

Najnowsza wersja programu OBMIAR CE działa na komputerach typu palmtop z procesorami SH3, MIPS, ARM, na których zainstalowany jest system Microsoft Windows CE 2.0, Microsoft Pocket PC 2002, np.: Cassiopea, Compaq iPAQ.

 

Rys.1. Komputer palmtop połączony z notebookiem

 

Jest on przeznaczony dla kosztorysantów, inspektorów nadzoru i inwestorów. Pojawił się jako jeden z pierwszych polskich programów użytkowych, przeznaczonych do pracy na przenośnych komputerach klasy PALMTOP. OBMIAR został zaprojektowany jako narzędzie, którego można użyć bezpośrednio na placu budowy, dzięki niewielkim wymiarom i ciężarowi komputerów palmtop.

Zadaniem programu jest wprowadzanie informacji do książki obmiarów utworzonej przez program do kosztorysowania. Przekazywanie danych pomiędzy komputerami odbywa się przy wykorzystaniu łącza szeregowego, USB, portu podczerwieni lub bluetooth. Dane są przesyłane po zapisaniu ich w formacie .ath, czyli program Obmiar potrafi się komunikować jedynie z tymi programami do kosztorysowania, które taki format potrafią czytać i w nim zapisywać kosztorysy.

Na placu budowy użytkownik wprowadza rzeczywiste obmiary pozycji kosztorysowych lub ilości wykonanych robót. Zebrane na budowie dane są po powrocie do biura z powrotem przesyłane do komputera PC i wczytywane do programu kosztorysującego w celu dalszego ich przetwarzania. Użytkownik unika w ten sposób żmudnego, ręcznego przepisywania danych z notatnika do komputera PC. W rezultacie otrzymujemy zestawienie przedmiarów robót z możliwością przypisania do poszczególnych okresów rozliczeniowych.

Szczególnie przydatny jest program Obmiar w sytuacji, gdy kosztorys służy do rozliczeń częściowego wykonania robót z podziałem na różne okresy i lokalizacje. Może on być wówczas bardzo pomocny dla celów kontroli zgodności tempa robót z założonym harmonogramem.

Program Obmiar umożliwia zarówno wprowadzenie całkowitego obmiaru pozycji, jak i procentowej ilości robót wykonanej w danym okresie rozliczeniowym. Użytkownik może decydować o tym, która z tych wartości będzie pokazywana na ekranie.

Edytując kosztorys w komputerze palmtop możemy dodawać, usuwać i edytować okresy wykonawcze, dzięki czemu wstępnie opracowany kosztorys jest na bieżąco dopasowywany do rzeczywistego postępu robót, co pozwala na wprowadzanie korekt do istniejącego harmonogramu.

 

W rezultacie można stwierdzić, że program Obmiar CE w połączeniu z nowoczesnym sprzętem, jakim są komputery klasy palmtop stanowi bardzo ciekawą nowinkę, która może być przydatna w pracy kierownika budowy.

 

Rys. 2. Widok programu z otwartym kosztorysem

 

Rys. 3. Widok menu programu

 

Rys. 4. Wprowadzanie danych w oknie dialogowym

 

Rys. 5. Wprowadzenie nowego obmiaru