Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2019

Kącik Kosztorysanta

 1. Norma EXPERT – manipulatorowe szaleństwo - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W ubiegłym roku zapoznaliśmy się z funkcją importu do Normy EXPERT plików IFC. Obecny tutorial dotyczy pracy z myszką 3D. Dzięki połączeniu manipulatora 3D z programem kosztorysowym uzyskujemy możliwość poruszania się po obiektach (w plikach IFC) w trzech wymiarach, czego nie umożliwia tradycyjna myszka, przyspieszamy nawigację po projekcie i poprawiamy ergonomię pracy.
   

 2. O problemach kosztorysowania w 2019 r. cd. - stawka robocizny - Andrzej Warwas
  (cyt.) „Problem polega na tym, że nie ma takiej regulacji, która obligowałaby do przestrzegania przepisów ustalających minimalne wynagrodzenie przy określaniu przyjmowanej przez wykonawcę w kosztorysie godzinowej stawki robocizny kosztorysowej.
   

 3. Poszukiwani… ciąg dalszy - Jarosław Maliński
  (cyt.) „Znalezienie ad hoc osoby zajmującej się kosztorysowaniem i znającej się na nim, a niezajętej obecnie pracą (i mającej jeszcze siły), graniczy z cudem.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Wykańczanie ścian wewnętrznych – farby do zadań specjalnych – Wojciech Żniński
  Do najczęściej stosowanych metod wykańczania ścian wewnętrznych należą powłoki malarskie. W artykule zostały opisane m.in. farby o właściwościach magnetycznych, farby tablicowe „zwykłe” i suchościeralne oraz luminescencyjne, wraz z wyceną ich aplikacji.
   

 4. Koniunktura w budownictwie w 2018 r. – Renata Niemczyk
  Autorka odpowiada na pytanie – jaki wpływ na ceny robót budowlanych ma wzrost kosztów robocizny i cen materiałów.
   

Zamówienia publiczne

 1. Termin realizacji zamówienia a przedłużenie się postępowania o jego udzielenie - Grzegorz Bednarczyk
  W artykule przedstawiono wpływ przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach sztywnego określenia terminu jego wykonania.
   

 2. Wyzwania i szanse dla wykonawców związane z elektronizacją zamówień publicznych - Grzegorz Bednarczyk
  Elektronizacja zamówień publicznych o wartości od progów unijnych wzwyż obowiązuje od października ubiegłego roku, natomiast tych, których wartość przekroczy 30.000 euro, ale jest niższa od progów unijnych, ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2020 r. Artykuł traktuje o spowodowanych tym problemach i szansach dla wykonawców.
   

 3. Zamówienia publiczne w Niemczech – Dariusz Piasta
  (cyt.) „Unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych z 2014 r. zostały w Niemczech wdrożone w kwietniu 2016 r. metodą wiernego ich odwzorowania (tzw. „1:1”) w prawie krajowym. Oznacza to, że przepisy oparte na unijnych postanowieniach obowiązują wyłącznie od progów unijnych i nie zawierają żadnych „udoskonaleń”, czy też obostrzeń – przewidują wyłącznie to, co jest dozwolone lub wymagane unijnymi przepisami.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Kary umowne - Ewa Wiktorowska
  (cyt.) „Czy w umowie o roboty budowlane będą inne kary umowne, odnoszące się do podstawowych obowiązków umownych i jakie, decyduje zamawiający jako autor umowy w sprawie zamówienia publicznego... Warto przypomnieć, że przepisy Pzp nakazujące przewidzenie kar umownych nie odnoszą się do podstawowych obowiązków umownych takich jak terminowe oddanie robót, a służą zabezpieczeniu innych obowiązków wykonawcy powiązanych z aspektami społecznymi (tj. zatrudnieniem na umowę o pracę i zabezpieczeniem interesów podwykonawców).”
   

 2. Kodyfikacja prawa budowlanego? – „z dużej chmury mały deszcz” – Heliodor Jerzy Orłowski
  Refleksje na temat ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
   

 3. Od wiosny do jesieni, czyli o wędrówkach cyklicznych żurawi - Przemysław Róziewicz
  Artykuł dotyczy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. z 2018 roku poz. 2147), które weszło w życie 15 lutego 2019.
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXV) – Eliza Biała
  Przykłady obejmują inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Idea budowy mieszkań na wynajem jest słuszna i musi być zrealizowana - Heliodor Jerzy Orłowski
  Kolejna wypowiedź Autora na temat programu Mieszkanie+.
   

 2. Rzymianie - starożytni inżynierowie (część I) – Jarosław Maliński
  Autor zabiera nas w podróż w czasie do starożytnego Rzymu. Poznamy m.in. „Domus Aurea” (rezydencję cesarza Nerona) i rozmaite amfiteatry – wspaniałe obiekty świadczące o maestrii ówczesnych architektów, inżynierów i budowniczych.
   

 3. Osuszanie przegród budowlanych (część III) - praca zbiorowa
  (cyt.) „Standardowe metody osuszania ścian budynków blokujące kapilarną wilgoć, polegające na odtworzeniu izolacji poziomej są metodami inwazyjnymi. Na zupełnie innej zasadzie działają metody osuszania wykorzystujące potencjał elektryczny i fale magnetyczne. Są to metody całkowicie bezinwazyjne. Podstawą jest zrównoważenie ładunku cząsteczek wody znajdującej się w kapilarach ścian.”
   

 4. Drenaż poziomy ustroju niosącego obiektu mostowego - Józef Karda
  Autor poddaje analizie rozwiązania projektowe zastosowane na różnych obiektach mostowych, a dotyczące jednego z elementów wchodzących w skład systemu odwodnienia ustrojów niosących obiektów mostowych – drenażu.
   

Porady techniczne

 1. Norma EXPERT – manipulatorowe szaleństwo - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W ubiegłym roku zapoznaliśmy się z funkcją importu do Normy EXPERT plików IFC. Obecny tutorial dotyczy pracy z myszką 3D. Dzięki połączeniu manipulatora 3D z programem kosztorysowym uzyskujemy możliwość poruszania się po obiektach (w plikach IFC) w trzech wymiarach, czego nie umożliwia tradycyjna myszka, przyspieszamy nawigację po projekcie i poprawiamy ergonomię pracy.