Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Ocena

Program OCENA przeznaczony jest dla kosztorysantów, wykonawców i inwestorów, którzy poddają kosztorysy wielu analizom (np. w celu poszukiwania oszczędności). OCENA jest profesjonalnym narzędziem służącym do prezentowania w postaci graficznej danych z jednego lub wielu kosztorysów. Program posiada funkcje ułatwiające porównywanie kosztorysów. W tym celu wczytuje odpowiednie pliki bezpośrednio do pamięci, a zawarte w nich dane są wyświetlane i drukowane na wykresach oraz w formie zestawień tabelarycznych. Użytkownik tworząc wykres decyduje jakie dane (np. wartości działów, pozycji, nakładów RMS zdefiniowanych narzutów, grup materiałowych) i w jakiej formie (wykresach linowych, kolumnowych, słupkowych oraz kołowych) będą na nim wyświetlane. Dane jednego kosztorysu mogą być analizowane według wielu kryteriów oraz prezentowane jednocześnie w wielu oknach wykresów. Program umożliwia selekcję, grupowanie i sortowanie tych danych według zadanych przez użytkownika kryteriów.

 

Do programu dołączono szereg gotowych szablonów wykresów dla typowych porównań. Użytkownik może także tworzyć nowe wykresy w oparciu o wybrane przez siebie dane kosztorysowe i zapamiętywać je jako szablony do późniejszego przedstawienia kolejnych kosztorysów w analogiczny sposób. Funkcja porównywania kosztorysów umożliwia wyświetlenie tych samych danych w identycznej formie z wielu kosztorysów. Do każdego kosztorysu można przypisać także dodatkowe informacje, istotne z punktu widzenia oceny kosztorysu (np. termin realizacji, warunki płatności, referencje wykonawcy) i na ich podstawie za pomocą kreatora oceny kosztorysów, można automatycznie porównać kalkulacje i uszeregować je według zadanych kryteriów.

 

Dzięki zastosowaniu uniwersalnego formatu pliku ATH, program OCENA może odczytywać kosztorysy pochodzące z różnych programów kosztorysowych.

 

Rys. 1. Okno programu z wczytanym kosztorysem i przykładowym wykresem

 

Program jest w zasadzie pomyślany jako narzędzie służące do analizy danych przedstawionych zamawiającemu przez oferentów, dzięki któremu może on dokonać optymalnego wyboru oferty. Może jednak mieć też inne zastosowania. Na przykład, gdy używany przez nas program nie pozwala na tworzenie kosztorysów wariantowych, możemy porównywać warianty rozwiązań technologicznych za pomocą programu OCENA.

Można to zrobić tak, że tworzymy kosztorys w jednym wariancie, następnie zapisujemy go, zmieniamy pozycje alternatywne, zapisujemy pod inną nazwą i tak możemy uczynić kilkakrotnie. Wczytując te kosztorysy do programu OCENA, możemy bardzo precyzyjnie ocenić wpływ zastosowanych wariantów na koszt realizacji przedsięwzięcia i wybrać ten, który jest dla nas najkorzystniejszy.

Program umożliwia nie tylko porównywanie kosztorysów, ale pozwala też na dokonywanie w nich zmian. Dzięki temu nie trzeba każdorazowo wychodzić z programu, modyfikować kosztorys programem kosztorysującym i ponownie go wczytywać do OCENY. Jest to o tyle istotne, że trzecią podstawową funkcją programu jest analiza pojedynczego kosztorysu. Dzięki wizualizacji można błyskawicznie sprawdzić, która z pozycji ma największy wpływ na koszty i zastanowić się jakich zmian należy w niej dokonać, aby koszty obniżyć. Można też sprawdzić, która grupa materiałów czy sprzętu jest najdroższa i poszukać tańszego dostawcy, albo zmienić technologię.

 

Jak widać program OCENA może mieć różnorakie zastosowania i warto go mieć na swoim dysku.