Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Łączenie katalogów w grupy (Norma Pro)

Baza katalogowa naszych programów liczy blisko 300 sztuk. Przeglądanie takiej listy jest siłą rzeczy uciążliwe. Istniały już wprawdzie mechanizmy pozwalające na łączenie katalogów w grupy tematyczne, ale były one niewygodne. Nasi programiści, wychodząc naprzeciw życzeniom użytkowników stworzyli nowe narzędzia, które pozwalają na dokonanie podziału w sposób łatwy i wygodny.

Opiszę teraz w jaki sposób należy dokonać grupowania katalogów, aby praca z programem stała się jeszcze wygodniejsza.

Po wejściu w spis katalogów klikamy na ikonę z rysunkiem kartoteki i ołówka (na rys.1. zaznaczona czerwonym kółkiem) aby umożliwić edycję spisu katalogów.

 

 

Rys.1. Ikona umożliwiająca edycję spisu katalogów

 

Pojawi się wówczas dodatkowy pasek narzędziowy:

 

 

Rys.2. Pasek z ikonami edycji katalogów

 

Musimy teraz wybrać poziom, na którym chcemy założyć nową grupę.

W tym celu używamy drzewa katalogów widocznego po lewej stronie ekranu. Jeżeli drzewo jest ukryte, to możemy je przywołać klawiszem F6 lub klikając w ikonę pokazaną na rys.3.

 

 

Rys.3. Przywołanie drzewa katalogów.

 

Jeżeli chcemy założyć grupę wewnątrz grupy "Katalogi norm" to musimy ją otworzyć klikając na znak '+' umieszczony obok niej w diagramie drzewa, a następnie przesunąć zaznaczenie na którykolwiek z katalogów wewnątrz niej. Teraz klikamy na ikonę tworzenia nowej grupy (oznaczona kółkiem na rys.4.)

 

 

Rys.4. Tworzenie nowej grupy katalogów.

 

Gdybyśmy zaznaczenia (niebieski pasek) nie przesunęli na dowolny katalog, a pozostawili je na haśle "Katalogi norm", to nowa grupa zostanie utworzona na najwyższym poziomie obok grupy "Katalogi norm".

 

Po wybraniu funkcji tworzenia grupy, na ekranie pojawi się okno, do którego wpiszemy nazwę, pod którą nowa grupa zostanie zapisana. Utworzona w ten sposób grupa pojawi się na dole drzewa. Teraz musimy wypełnić ją katalogami. W tym celu musimy zaznaczyć wybrane katalogi w oknie głównym. Do zaznaczania używamy przycisku myszy wraz z klawiszami Shift lub Ctrl.

 

 

Rys.5. Przeciąganie wybranych katalogów do grupy.

 

Po zaznaczeniu katalogów, które chcemy złączyć w grupę, przeciągamy je myszką tak aby kursor myszki (w czasie przeciągania będzie to strzałka z prostokątem) najechał na nazwę utworzonej grupy. Wówczas naciskamy klawisz Shift i puszczamy przycisk myszy. Katalogi z ogólnego spisu zostaną przeniesione do utworzonej właśnie grupy.

 

 

Rys.6. Wstawianie katalogów do grupy.

 

Ponieważ opisany wyżej mechanizm służy jedynie do edycji spisu katalogów, a nie do dokonywania fizycznych zmian w strukturze bazy katalogowej, to możliwe jest umieszczenie odwołań do jednego katalogu w kilku grupach. Dzięki temu możemy na przykład katalog KNR nr 4-01 umieścić zarówno w grupie “Ogólnobudowlane”, jak też w grupie “Remontowe”. Możemy też niezależnie od podziału na grupy branżowe utworzyć grupę “Najczęściej używane”.

Gdy chcemy jakiś katalog (lub kilka) umieścić w kilku grupach, to musimy podczas wstawiania do grupy zamiast klawisza Shift użyć klawisza Ctrl. Wówczas katalog zostanie do tej grupy wstawiony, ale nie zniknie z dotychczasowej lokalizacji i będziemy mogli wstawić go do jeszcze innej grupy.

 

 

Rys.7. Przykład pogrupowania katalogów

 

Na rysunku 7 przedstawiono przykład łączenia katalogów w grupy. Jako kryterium przyjęto tu numery katalogów. Oczywiście użytkownik może przyjąć inne, całkowicie dowolne kryterium. Ważne jest jednak to, że teraz dzięki metodzie grupowania katalogów nie trzeba przeglądać listy 300 tytułów. Zamiast tego mamy kilka (lub kilkanaście) grup, z których każda może zawierać od kilku do kilkudziesięciu katalogów. Dzięki temu proces wyboru katalogu do pracy staje się zdecydowanie szybszy.

W przedstawionym przykładzie zostały utworzone grupy, które stanowią podgrupy w grupie 'Katalogi norm'. Mechanizm grupowania katalogów pozwala na utworzenie do 10-ciu poziomów podgrup. Oczywiście w praktyce nikt nie będzie aż tak głęboko chował żadnych katalogów, gdyż zamiast ułatwienia osiągnęlibyśmy skutek odwrotny. Można jednak wewnątrz istniejących grup tworzyć kolejne podgrupy. Poniżej pokazano jak w grupie KNR 2-xx utworzono podgrupę 'Rzadko używane'.

 

 

Rys.8. Podgrupa w grupie

 

Tworząc nowe podgrupy musimy pamiętać tylko o jednym. Nie da rady utworzyć podgrupy w grupie pustej. Musi być w niej co najmniej jeden katalog. Możemy natomiast po utworzeniu podgrupy usunąć znajdujący się w niej katalog poprzez przeciągnięcie go do innej grupy.