Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Zmiany tytułów rubryk na wydrukach programu Norma Pro

Program Norma Pro jako następca wcześniejszych wersji programów Norma pozwala na prezentację wyników obliczeń w postaci wielu różnych wydruków, spośród których każdy użytkownik może wybrać te, które są mu potrzebne (wymagane przez kontrahenta). Okazuje się jednak, że życie jest bogatsze niż wyobraźnia autorów programu i od czasu do czasu powstaje konieczność modyfikacji standardowego wydruku np. przez zmianę tytułu rubryk. Do napisania tego opracowania skłonił mnie jeden z listów zamieszczonych w tym numerze naszego kwartalnika. Opiszę tu pokrótce w jaki sposób użytkownik może samodzielnie dokonywać zmian tytułów rubryk na wydrukach.

 

 1. Wybieramy w menu Opcje / Wydruków / Szablony / Tabel

 

 

 1. Wybieramy szablon Norma Pro w oknie:

 

 

Wybierając w tym momencie szablon Norma Pro, spowodujemy, że ulegnie on zmianie i nowe tytuły rubryk będą od tej pory drukowane zawsze ilekroć wybierzemy ten szablon jako aktywny, aż do czasu ponownej zmiany. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to zamiast wyboru standardowego szablonu Norma Pro, powinniśmy utworzyć nowy za pomocą przycisku Dodaj.

 

 1. Naciskamy przycisk Edytuj... z prawej strony najniższego pola edycyjnego, które ma z lewej strony tytuł "Kolumny".

 

 1. Pokaże się okno, w którym zaznaczymy, na jakim wydruku, którą kolumnę chcemy zmienić i zdefiniujemy nowy tytuł. W tym celu:

 

 

 1. W polu "Typ wydruku" zaznaczamy np. hasło "przedmiary".

 2. Z pola "Dostępne kolumny" wybieramy tytuł "Podstawa" i przenosimy go do pola "Modyfikowane kolumny" za pomocą przycisku ">>" (Chyba, że już tam jest, to wówczas tylko zaznaczamy to hasło myszką).

 3. Poniżej jest pole "Modyfikacja atrybutów kolumn". Zaznaczamy checkbox z lewej strony słowa "Nazwa" a następnie w pole edycyjne z prawej strony słowa "Nazwa" wpisujemy żądany tytuł, np.: "KOD POZ.".

 4. Zatwierdzamy klawiszem OK i wracamy do poprzedniego okna, gdzie również potwierdzamy OK.

 5. W ten sposób zmieniliśmy w szablonie Norma Pro tytuł rubryki formularza Przedmiar z Podstawa na KOD POZ. Należy pamiętać, że zmiana dotyczy tylko wydruku. Na ekranie nadal będzie stary tytuł.

 6. Ponieważ zmiana dotyczy tylko szablonu Norma Pro, to przed wydrukiem musimy uczynić ten szablon aktywnym.

 7. W tym celu wchodzimy w menu Plik / Drukuj...

 8. W oknie, które się pojawi wybieramy przycisk "Układ strony" przy zaznaczonym wydruku "przedmiary":

 

 

 1. Pojawi się okno układu strony, na którym musimy wybrać zakładkę "Format strony"

 

 

 1. U dołu okna jest pole "Szablon tabel". Jest to okno rozwijalne. Rozwijamy je boczną strzałką

 

 

i wybieramy szablon Norma Pro (lub ten, który zdefiniowaliśmy w p.2).

 

 1. Zatwierdzamy przez Zastosuj / OK / OK.
 2. Wchodzimy w podgląd wydruku i sprawdzamy, czy tytuł rubryki został zmieniony.

 

W ten sposób opisałem pokrótce, jak można poradzić sobie z problemem zmiany tytułu rubryki "Podstawa" na wydruku formularza książki obmiarów. Mam nadzieją, że opis ten pozwoli na swobodne wykonywanie tej operacji tym z Państwa, którzy dotychczas mieli z tym kłopoty.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że zagadnienie projektowania stylów i szablonów wydruków jest nie dla wszystkich zrozumiałe i proste. Dlatego obiecuję Państwu obszerny artykuł na ten temat w jednym z najbliższych numerów "Buduj z Głową".