Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

*

 

-----Original Message-----
Sent: Sunday, January 30, 2005 1:40 PM
Subject: Rozporządzenie MI z 02 września 2004r.

Jak należy opisać przedmiot zamówienia za pomocą wskaźników techniczno-ekonomicznych zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia MI z dn. 02.09.2004 dla inwestycji liniowych (kanalizacja deszczowa).


Od redakcji :

Szanowny Panie, dziękujemy za zaufanie, ale niestety muszę Pana zmartwić. My nie jesteśmy firmą doradztwa w dziedzinie zamówień publicznych i nie posiadamy wystarczających kompetencji do tego, aby móc udzielić Panu wiążącej odpowiedzi. Jako redakcja współpracujemy wprawdzie z fachowcami z różnych dziedzin, w tym również z tej, która Pana interesuje, ale współpraca nasza polega jedynie na zamawianiu artykułów.
Proponuję, żeby skontaktował się Pan z którąś z firm doradczych, np. z Ośrodkiem WACETOB.
Przedstawiam Panu wykaz punktów konsultacyjnych ośrodka WACETOB - PZITB :

Warszawa ul. Hoża 50
tel. (0-22) 621 06 91 / 628 00 63 / 622 25 72

Bielsko-Biała ul. Frycza Modrzewskiego 20
tel. (0-33) 819 26 99

Lublin ul. Wschodnia 6/33
tel. (0-81) 534 32 49

Szczecin ul. Wojska Polskiego 99 pok. 104, parter
tel. (0-91) 423 33 52 w. 6

Wrocław ul. Józefa Piłsudskiego 74 pok. 306(7)
tel. (0-71) 341 80 53

adres strony :
http://www.wacetob.com.pl

z poważaniem
Andrzej Mościcki

 

* *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Sent: Sunday, January 31, 2005 2:43 PM
Subject: Kod pozycji przedmiaru w świetle rozporządzenia MI z 02 września 2004r.

Biorąc udział w przetargu przeprowadzonym według przepisów Pzp opracowałem dokumentację, w skład której wchodził oczywiście przedmiar robót. Zamawiający odrzucił moje opracowanie, twierdząc, że w przedmiarze brakuje rubryki "kod pozycji", która zgodnie z §10.1. rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. powinna tu występować. Czy mam przez to rozumieć, że Norma Pro nie jest dostosowana do ww. rozporządzenia?


Od redakcji :

W żadnym wypadku
Po pierwsze:
Pański kontrahent wykazał się nadgorliwością, żądając takiego konkretnie tytułu rubryki. Rozporządzenie nie określa jak powinny się nazywać rubryki. Mówi jedynie, jakie informacje przedmiar musi zawierać. Pozwolę sobie zacytować wspomniany paragraf:

§ 10.1. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje :
(...)
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;
(...)

Naszym zdaniem z tego sformułowania jasno wynika, że kod pozycji można śmiało zamieścić w rubryce "Podstawa", gdyż ze swej natury zawiera ona odwołania do "...publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych"
Po drugie :
Gdy już trafimy na takiego kontrahenta, to zamiast z nim dyskutować, możemy dostosować nasz wydruk do jego wymagań. W tym celu musimy z menu Opcje wybrać hasło Wydruków i następnie Szablony Tabel. Dalsze postępowanie jest opisane w artykule:
Zmiany tytułów rubryk na wydrukach programu Norma Pro.

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Sent: Tuesday, January 25, 2005 2:58 PM
Subject: Uwag kilka na temat korzystania z systemu wariantów w Normie Pro - A. Mościcki (4/2004)

Szanowny Panie!
Korzystając z tego iż poruszył Pan temat wariantowania w Normie Pro sygnalizuję, że:

  1. Nie udało mi się "rozgryźć" tego zagadnienia mimo spędzonych dwóch dni przy programie z instrukcją do programu w ręce. Kosztowało mnie to dużo nerwów (z Normą pracuję od 9 lat, a kurs zaawansowanego kosztorysowania ukończyłam z wyróżnieniem - niestety nie zajmowaliśmy się wtedy wystarczająco tym tematem).
  2. Faktycznie interfejs wymaga koniecznie zmiany - wynika to nawet z treści Pańskiego artykułu, gdzie musi Pan zaznaczać, że to samo okno służy zupełnie różnym celom - wniosek : powinno się pokazywać zupełnie inne okno. Ponadto obecne okno obcina część opisów własnych.
  3. Podstawową sprawą w artykule, który mam nadzieję zamieści Pan w następnym "Buduj z Głową" powinno być dokładne wyjaśnienie filozofii użycia wariantów. Rozumiem przez to określenie:
  1. czy pozycje i odpowiednio obmiary, działy lub R,M,S-y dla których nie wybrano żadnego wariantu są w efekcie zawsze uwzględniane we wszystkich wariantach, czy może trzeba dla tych "uniwersalnych" pozycji (i odpowiednio obmiarów, działów lub R,M,S-ów ), które w moich założeniach powinny być stale uwzględniane wybierać opcję "element zawsze aktywny"? To drugie rozwiązanie sugeruje Pański artykuł, ale wydaje się ono mocno uciążliwe.
  2. czy można aktywować jednocześnie kilka wariantów (czy możliwość taka dotyczy też grup wariantów) i jak to zrobić?
  3. jak najbardziej efektywnie korzystać z grup wariantów i samych wariantów w ramach tych grup, żeby jak najmniej komplikować sobie pracę?

Od redakcji :

Tak jak obiecałem, dokładnie wyjaśniam to zagadnienie poczynając od filozofii wariantów w BzG 1/2005 w artykule "Zmiany w systemie wariantów w Normie Pro 4.09".

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

-----Oryginalna wiadomość-----
Sent: Monday, February 07, 2005 7:28 PM
Subject: KNRW 2-17

Kupiłam NORMĘ PRO i bardzo się ucieszyłam, że w KNRW 2-17 program umożliwia wybieranie współczynników na próby montażowe instalacji: wentylacji /3,5%/, transportu pneumatycznego /5%/, i klimatyzacji /8,5%/. Są to współczynniki zwiększające i gdyby były określone jako 1,035; 1,05; 1,085 - to można byłoby je liczyć jako wspólną pozycję z montażem. Natomiast w wartościach przyjętych w programie t.j. 0,035; 0,05; 0,085 dodatki te trzeba liczyć w osobnych pozycjach. Czy takie było założenie, czy przyjęto takie wartości pomyłkowo? Wg mnie analogicznie, a prawidłowo przyjęto współczynniki dla obiektów służby zdrowia i szkolnictwa wyższego 1,15 - zwiększenie o 15%. Jeśli mam rację, to proszę o wprowadzenie sugerowanych zmian. Bardzo też proszę o odpowiedź, jeśli trzeba to liczyć w dodatkowych pozycjach.


Od redakcji:

Współczynniki nie są wprowadzone pomyłkowo, a zgodnie z KNR. W tablicy 9903 podano nakłady na próbne uruchomienie jako współczynniki w wysokości 0,035, 0,050 i 0,085. W tablicy 9904 są współczynniki zwiększające do R w wysokości 1,15 i 1,20. Przyznaję jednak rację, że w praktyce wygodniej jest wprowadzić pozycję na montaż i uruchomienie w jednej pozycji. Zmiana taka zostanie wprowadzona w najbliższym czasie, z pozostawieniem dotychczasowej możliwości liczenia nakładów na uruchomienie w oddzielnej pozycji. Proszę o podanie dokładnej wersji programu, zmieniony katalog wyślę po jego uaktualnieniu.
Dziękuję za przekazaną uwagę, sugestie naszych klientów umożliwiają nam ciągłe udoskonalenie programu i bazy katalogowej.

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

From:
Sent: Friday, February 11, 2005 11:06 AM
Subject: Problem - cena zmienia przedmiar

Witam !
Mój problem z programem polega na tym, że gdy wpisuję cenę w zestawieniu materiałów zmienia się ilość przedmiarowa. Ilość ta zmienia się tylko w zestawieniu materiałów (nie zmienia się w zestawieniu pozycji kosztorysowych). Pozycje kosztorysowe, w których ta rzecz się dzieje to 9, 18, 19, 20, 20, 23. Są to tylko niektóre sprawdzone pozycje, ale obawiam się że tych pozycji niestety jest więcej. Pobieżnie sprawdziłam inny kosztorys i tam dzieje się to samo. W załączeniu jednak prześlę tylko jeden kosztorys. Zauważyłam, że wpisując kwoty w ilościach pełnych i połówkowych np. 14,00; 14,50 i 14,55 w ilościach nie zachodzą żadne zmiany. Wpisując np.0,84 lub 1,24 ilości już ulegają zmianie. Bardzo proszę o pomoc.


Od redakcji :

Rozumiem, że takie objawy wzbudzają Pani niepokój. Ale w rzeczywistości nie jest to błąd programu, lecz przejaw próby wybrnięcia z pułapki zaokrągleń. O szczegółach tego mechanizmu szerzej piszę w artykule "Wpływ ceny materiału na jego ilość wykazywaną w zestawieniu". W zestawieniu tym wykorzystałem fragment nadesłanego przez Panią kosztorysu. Mam nadzieję, że lektura artykułu pozwoli zrozumieć dlaczego tak jest i tak być musi.

Andrzej Mościcki