Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

1.
-----Original Message-----
From:
Sent: Monday, July 11, 2005 10:15 AM
To: abonament@bzg.pl
Subject: wyjaśnienia do kosztorysowania

Jeszcze o rozporządzeniu z 18 maja 2004 r.

W rozdziale 3 („Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych”) w § 8. podano, że składniki kosztów należy podzielić co najmniej na wymienione w rozporządzeniu grupy robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień. Tu mam pytanie:

  • Czy w podanym § 8.4.3) („koszty robót instalacyjnych”) chodzi o roboty instalacyjne wg dotychczasowego polskiego nazewnictwa, czy wg CPV? - np. w budownictwie stosuje się określenie „montaż stolarki”, a w CPV mamy „instalowanie” drzwi, okien itp. (a także instalowanie np. płotów).

A skoro już mowa o Wspólnym Słowniku Zamówień, mam jeszcze jedno pytanie:

  • - Czy wszystkie remonty można oznaczyć jednym kodem 45453000-7 „Roboty remontowe i renowacyjne”? Ten kod jest jednak tylko w grupie 45400000 „Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych”.

 

Pozostaję z szacunkiem

 


Od redakcji :

Ponieważ nie czujemy się upoważnieni do interpretowania szczegółowych zapisów w aktach prawnych, zwróciliśmy się o odpowiedź do osoby najbardziej kompetentnej – pana dyrektora Andrzeja Warwasa z Departamentu Architektury i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Przy okazji wypłynęła też sprawa poprawności tłumaczenia CPV, która w połączeniu z samym meritum, czyli sensownością stosowania tego słownika budzi liczne kontrowersje w środowisku. Ale cóż, „Dura lex, sed lex”. W tym miejscu odsyłamy Pana do artykułu „Kilka słów o Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)” autorstwa p.dr. Jacka Kaczmarczyka.

Andrzej Mościcki

Andrzej Warwas

Odpowiedź: na pytanie 1 - dotyczące § 8.4.3 i zakresu pojęcia „roboty instalacyjne” wg CPV

Obowiązek stosowania przy ustalaniu składników kosztów (w obliczaniu planowanych kosztów robót budowlanych) -struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień, wynika z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
Zgodnie z § 8.3 składniki kosztów ustalać należy z uwzględnieniem struktury systemu klasyfikacji Słownika CPV. Tym samym należy stosować nazwy i przestrzegać opisów poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych słownika CPV, pomimo iż niejednokrotnie odbiegają one od naszego /krajowego/ rozumienia ich znaczenia. Dotyczy to np. pojęcia „roboty w zakresie instalacji budowlanych ” - grupa 45300000-0. W konsekwencji w tej grupie kosztów należy uwzględniać wszystkie roboty ujęte w tej grupie Słownika, w tym takie roboty jak „instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego” - klasa 45340000-2.
W grupie tej natomiast nie ujmuje się robót wymienionych w innych grupach pomimo, że w ich opisie występuje wyrażenie instalowanie , np. „instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów” - kategoria 45421100-5.

Odpowiedź na pytanie 2 - dotyczące oznaczenia kodem CPV dla remontów

Analizując układ klasyfikacyjny Słownika CPV i zakresy robót uwzględniane w poszczególnych grupach i klasach słownika należy stwierdzić , że oznaczenie kodowe 45453000-7 nie może odnosić się do wszystkich robót remontowych lecz powinno dotyczyć wyłącznie do robót mieszczących się w klasie 45450000-6 tj. „robót budowlanych wykończeniowych, pozostałych”. Inne roboty remontowe należy opisywać stosując odpowiednie nazwy i kody dla określonego rodzaju robót z poszczególnych grup Słownika.

 

 

*

 

2.
-----Original Message-----
From:
Sent: Monday, July 11, 2005 10:35 AM
To: abonament@bzg.pl
Subject: wyjaśnienia do kosztorysowania cd.

Szanowna Redakcjo,
w związku z omawianiem na łamach "Buduj z Głową" rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., chciałbym zadać któremuś z Szanownych Autorów pytanie – do jakiej grupy robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień należy zaliczyć podane w § 8.4.5) koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu?


Od redakcji :

Poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi Panią Ewę Wiktorowską (Przewodniczącą Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych). Bardzo dokładnie omówiła ten problem w artykule „CPV a obliczanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.

 

 

* *

 

3.
-----Original Message-----
From:
Sent: Tuesday, July 19, 2005 8:03 AM
To: abonament@bzg.pl
Subject: wyszukiwanie przepisów prawnych

Szanowni Państwo,
dotychczas w artykułach zamieszczaliście Państwo odnośniki do przywoływanych przez autorów przepisów prawnych; było to bardzo wygodne, żeby np. zacytować dane rozporządzenie, czy zajrzeć w nim do sąsiedniego paragrafu; w ostatnim numerze niestety podane są tylko nr-y dzienników ustaw i trzeba wyszukiwać stare krążki z "Buduj z Głową" by sięgnąć do „źródła” (a i ściąganie z internetu jest dosyć czasochłonne); byłbym zobowiązany za rozważenie przywrócenia dotychczasowego sposobu prezentacji artykułów.


Od redakcji :

Bardzo dziękujemy za tę uwagę i prosimy o dalsze. Na każdy temat.
Ad meritum – na Pańską prośbę, z tym numerem "Buduj z Głową" wracamy do starego systemu prezentacji przepisów prawnych przywoływanych przez autorów felietonów.

Barbara Reichert

 

 

* * *

 

4.
Remigiusz Ratajski
PBH „AFRA”
ul. Łęczycka 19
99-120 Piątek
tel. (024) 722 10 86

02.08.2005

Szanowni Państwo

        W nawiązaniu do artykułu p. Macieja Rokiela zamieszczonego w BzG nr 2/2005 pozwoliliśmy sobie na przesłanie kilku uwag. Jesteśmy firmą wykonawczą, wykonującą pod klucz obiekty budownictwa mieszkaniowego jak również obiekty budownictwa przemysłowego.

Od początku naszej działalności zdajemy sobie sprawę ze znaczenia dobrze wykonanej kalkulacji na roboty budowlane. Dobrze że ukazują się coraz to nowe katalogi KNR dotyczące nowoczesnych i specjalistycznych technologii, jednakże często brakuje w nich informacji dotyczących samej technologii kosztorysowanych robót. Zamieszczenie w części opisowej katalogu KNR AT 12 rysunków konstrukcyjnych oraz opisu technologii to bardzo dobry pomysł znacznie ułatwiający wykonanie kalkulacji. Taki opis i rysunki pozwalają ponadto doświadczonemu wykonawcy na wstępną ocenę trudności i stopnia skomplikowania tych konkretnych prac.

        Jako że artykuł ten jest kolejnym tekstem mówiącym o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach technicznych myślę, że warto się zastanowić nad wskazówkami czy wytycznymi dotyczącymi kosztorysowania np. prac naprawczych konstrukcji żelbetowych, wykonywania posadzek przemysłowych czy prac przy renowacji zawilgoconych budynków.

 


Od redakcji :

Dziękujemy za przychylną opinię o naszym katalogu. Doceniamy znaczenie informacji na temat nowych technologii. Kilka naszych katalogów z serii AT zawiera informacje techniczne (np. AT-18, AT-20, AT-31), chociaż nie jesteśmy do końca przekonani, czy akurat do tego celu przeznaczone powinny być KNR-y. Rozumiemy jednak, że kosztorysant nie zawsze ma łatwy dostęp do odpowiednich danych, szczególnie gdy chodzi o najnowsze technologie. Dziękujemy też za zwrócenie uwagi na interesujące Państwa tematy. W miarę możliwości postaramy się, by znalazły one odzwierciedlenie w kolejnych opracowywanych przez nas KNR-ach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych czytelników o przesyłanie na adres Athenasoft propozycji skatalogowania nowych technologii. Będziemy się nimi kierowali przy opracowywaniu następnych katalogów z serii AT.

Michał Kostrzewa

kierownik

Działu KNR Athenasoft Sp. z o.o.