Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

1.

Sent: Friday, December 29, 2006 11:43 AM

Subject: www.bzg.pl: zapytanie

 

Mam pytanie związane z działaniem Normy Pro wersja 2003. Czy istnieje możliwość zamiast wpisywania KNR wpisywania norm unijnych? Jeżeli taka możliwość istnieje, to proszę o odpowiedź.


Od redakcji :

Nie bardzo rozumiem, co Pan ma na myśli.

Po pierwsze: Co to są normy unijne? Bo ja nie znam żadnych wydawnictw unijnych, które zwierałyby normy zużycia czynników produkcji budowlanej dla celów kosztorysowania robót konkretnego typu. Takie normatywy posiadają poszczególne kraje np. Niemcy czy Wielka Brytania.

Po drugie: Co ma Pan na myśli pisząc "wpisywania". W Normie nie wpisuje Pan KNR-ów (a raczej danych w ich tablicach zawartych,) gdyż te dane znajdują się w bazie katalogowej dołączonej do programu i użytkownik musi tylko dokonać wyboru przez podanie podstawy lub wybrać ją ze spisu.

Program Norma jest przeznaczony na rynek polski i zawiera bazę normatywną na tym rynku wykorzystywaną. Są to głównie katalogi typu KNR ale też KNNR, KSNR, KNP, TZKNBK PKZ i inne. Dla potrzeb firm współpracujących z kontrahentami z Niemiec program umożliwia korzystanie z katalogów niemieckich DBD, z tym że katalogi te użytkownik musi na własną rękę nabyć od niemieckiego dystrybutora. W miarę zgłoszeń od naszych użytkowników dodamy możliwość korzystania z innych wydawnictw.

Jednocześnie firma nasza prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma. Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie www.ath.pl.

Jeżeli powyższe wyjaśnienie jest niewystarczające, to proszę o sprecyzowanie pytania. Chętnie udzielę bardziej wyczerpującej odpowiedzi.

z poważaniem

Andrzej Mościcki

P.S.:

Nie istnieje program Norma Pro wersja 2003. Istnieje program Norma Pro wersja 4.xx, gdzie xx to na dziś liczba z zakresu 01÷17.

 

 

*

 

2.
Sent: Friday, November 03, 2006 10:12 AM

Subject:

 

Zrobiłem kosztorys i wszedłem w zestawienie materiałów. Sprawdziłem wartość materiału w pozycjach i w zestawieniu. Suma wartości w pozycjach jest równa wartości w zestawieniu. Gdy jednak sprawdziłem ilość w zestawieniu, to różni się ona od sumy ilości w pozycjach. Boję się, że taki błąd może spowodować odrzucenie mojej oferty w przetargu. Co muszę zrobić, żeby wszystkie obliczenia zgadzały się w kosztorysie i zestawieniach?


Od redakcji :

Problem ten jest nam znany od dawna. Niestety nie da się go rozwiązać bez znacznego zwiększenia dokładności prezentacji wyliczonej ilości RMS-ów. Po prostu wynika to z konieczności zaokrąglania. Jednocześnie, ponieważ uznaliśmy (i jak pokazuje praktyka, słusznie), że w kosztorysie złotówki ważniejsze są od kilogramów, dlatego wartość elementu R, M lub S w zestawieniu jest sumą wartości danego elementu w poszczególnych pozycjach, w których występuje. Natomiast ilość wynika z podzielenia wartości przez cenę.

Andrzej Mościcki

 

 

* *

 

3.

Sent: Monday, January 01, 2007 11:33 AM

Subject: Fw: kosztorys

 

Witam serdecznie.

Proszę o sprawdzenie kosztorysu utworzonego przy pomocy programu NORMA PRO v.4.08, którego wartość jest moim zdaniem zaniżona. Kosztorys dotyczy dachu jednospadowego krytego eternitem. Powierzchnia dachu 75,6 m2 (6.00x12.6). Dane materiałowe wydają się być zgodne, ale czy sposób obliczeń jest właściwy? Np. w poz. 15 (KNR nr 2-02 0505-02 Pokrycie dachów płytami azbestowo-cementowymi falistymi WF6 na łatach drewnianych [red.]) jest napisane: ”norma (powierzchnia krycia jednej płyty) 0.965”, nakład (ilość sztuk potrzebna na pokrycie powierzchni 75.6 m2), jest moim zdaniem błędnie naliczona, gdyż na daną powierzchnię potrzeba prawie 79 szt. eternitu. Pozycja ta moim zdaniem jest zaniżona ,co spowoduje zaniżenie kosztów związanych z nakładem na odtworzenie konstrukcji dachowej. Proszę o zweryfikowanie kosztorysu pod względem zaniżenia kosztów. Co wpłynęło na błędny sposób wyliczenia? Czy jest to błąd programu, czy błąd powstały przy wpisywaniu danych lub inny?-Jaki ?

Z moich wyliczeń wynika:

75.6 m2 : 0.965 = 78.3419szt.

gdzie:

75.6 m2 - powierzchnia dachu

0.965 m2 - powierzchnia krycia 1 płyty eternitu o wym. 1250x1097 cm (WF6)

78.3419 - ilość sztuk potrzebna na 75.6 m2 dachu


Od redakcji :

Szanowny Panie,

Nie bardzo zrozumiałem Pańskie wywody dotyczące błędnego sposobu wyliczania kosztów przez program. Jedynym powodem błędnego wyliczenia nakładów zużycia płyt (na nich się skoncentrujmy dla uściślenia uwagi), z czego wynikają koszty, mogłoby być błędne wprowadzenie danych normatywnych do bazy katalogowej programu. Sprawdziliśmy to i normatywy w programie zgodne są z danymi zawartymi w wydaniu książkowym katalogu (Biuro „ORGBUD” Warszawa 1998 r. i wydania wcześniejsze). Ilość 79 płyt, o której Pan pisze wynika z podzielenia obmiaru przez normatyw. Tymczasem nakład jest to iloczyn obmiaru i normatywu zużycia.

W swoich obliczeniach użył Pan sformułowania:

„0,965 - powierzchnia krycia 1 płyty eternitu o wym. 1250x1097”

Tymczasem normatyw 0,965 oznacza ilość płyt potrzebnych do pokrycia 1 m2 dachu, a nie odwrotnie.

Na pierwszy rzut oka zresztą widać, że powierzchnia jednej płyty to blisko 1,4 m2. Naturalne jest więc, że liczba płyt zużytych do krycia musi być mniejsza (a nie większa) niż liczba m2 obmiaru.

Reasumując, uważamy, że program zawiera prawidłowe dane i przelicza je również prawidłowo.

Jeżeli Pan nadal uważa, że jest inaczej, to prosimy o informację ze szczegółowym uzasadnieniem.

 

Andrzej Mościcki

P.S.:

Swoją drogą , jestem zaskoczony, że jeszcze gdziekolwiek stosuje się dziś krycie azbestem.