Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Nowoczesne rozwiązania ogniowe i akustyczne w Lafarge Nida Gips

Ściany działowe postrzegamy przede wszystkim jako element budowlany którym kształtujemy wewnętrzną przestrzeń obiektu. Rzadko zdajemy sobie sprawę z parametrów, które są nie mniej istotne w architekturze i w życiu codziennym takich jak odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna.
Od odporności ogniowej zależy nasze bezpieczeństwo. Wg definicji podanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu w opracowaniu: "Systemy suchej zabudowy - zabezpieczenia pożarowe", odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów, tj: nośności ogniowej (R), izolacyjności ogniowej (I) oraz szczelności ogniowej.

 

Izolacyjność akustyczna to równie ważny element w nowoczesnym projektowaniu architektonicznym. Wg definicji - jest to zdolność przegród budowlanych do tłumienia dźwięków powietrznych lub/i dźwięków uderzeniowych. W tradycyjnych definicjach izolacyjności akustycznej często pojawia się stwierdzenie, że parametry akustyczne zależą wyłącznie od masy ścian i stropów oraz ich jednorodności. To stwierdzenie w miarę rozwoju budownictwa staje się coraz bardziej zdezaktualizowane. Ważniejszym elementem jest obecnie zastosowanie odpowiedniej do danej sytuacji konstrukcji budynku i odpowiednich rozwiązań materiałowych, bazujących na wyrobach o dobrych właściwościach akustycznych, potwierdzonych wynikami badań akredytowanych laboratoriów. Izolacyjność akustyczna przegrody określana jest za pomocą jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej obliczanych na podstawie charakterystyki uzyskanej w wyniku badań laboratoryjnych lub terenowych. Norma PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - wprowadziła nowe wskaźniki izolacyjności akustycznej RA1 i RA2 które zastąpiły wskaźnik Rw. Zastosowanie nowych wskaźników pozwala obecnie na dokładniejsze określenie właściwości przegrody w stosunku do źródeł hałasu. RA1 i RA2 to suma wskaźnika Rw i wskaźników C lub CTR gdzie C lub CTR są wynikową źródła hałasu. Norma PN-B-02151-3:1999 podaje minimalne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej ścian.

 

Brak izolacyjności akustycznej w dzisiejszych czasach obnaża i narusza naszą prywatność. Nie jest to tylko moda, ale wymóg obligatoryjny poparty przepisami prawa budowlanego.

 

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę, aby podczas projektowania i wykonywania obiektów, korzystali Państwo z rozwiązań systemowych (wraz ze wszystkimi elementami przewidzianymi w systemie) przebadanych pod względem akustycznym i posiadających odpowiednie klasyfikacje ogniowe.

 

Lafarge Nida Gips będąc dostawcą gotowych rozwiązań systemowych z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych prowadzi stałą kontrolę wprowadzonych systemów i badania nad nowymi rozwiązaniami. Naszym celem jest uzyskanie wysokich parametrów odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.

 

Dzięki prowadzonym pracom badawczym jakość naszych rozwiązań jest udokumentowana, uzyskujemy ciągłą poprawę ww parametrów jak również staramy się wzbogacać nasz asortyment o nowoczesne rozwiązania.

 

Jednym z przełomów w technologii Suchej Zabudowy jest wprowadzenie przez LNG na rynek Systemu NIDA SLA. Jest to wysoka ściana, o wysokości nawet do 15 m, pozwalająca na uzyskanie bardzo wysokich parametrów akustycznych i ogniowych. To jedno z najnowocześniejszych rozwiązań pozwala na przykład na tworzenie wysokiej jakości architektury wnętrz kin wybudowanych w konstrukcji stalowej. Produkt ten powstał w wyniku badań grupy Lafarge nad izolacyjnością akustyczną i możliwościami redukcji przenoszenia drgań przez przegrody.

 

Ściana kinowa System NIDA SLA oznaczona jest symbolem SLA z podaniem całkowitej szerokości ściany np. NIDA Kino SLA 420. Posiada dwurzędową (podwójną) konstrukcję nośną. Profile NIDA C są ustawione parami, środnikami do siebie, rozstawione co 600 mm.

 

 

Łącznik akustyczny NIDA Phoni SL zamocowany pomiędzy ściankami profili scala oba rzędy profili. Jego konstrukcja jednocześnie skutecznie zapobiega przenoszeniu się drgań. Zbudowany jest z dwóch elementów stalowych przedzielonych antywibracyjnym elastomerem. Kształt i całkowita długość Nida Phoni SL zależy od szerokości projektowanej ściany i rodzaju zastosowanych profili.

 

 

Izolacja w postaci wełny mineralnej może być ułożona pomiędzy profilami bądź pomiędzy profilami i pomiędzy łącznikami elastycznymi. Nie stwierdzono jednak dużego wpływu na właściwości akustyczne przy zastosowaniu drugiego rozwiązania.
W zależności od wymagań akustycznych, przeciwpożarowych, wytrzymałościowych kształtuje się następujące parametry ściany: grubość, ilość, rodzaj płyty, rozstaw i typ profili, dystans pomiędzy profilami i łącznikiem akustycznym, grubość izolacji wewnętrznej.
Poniżej przedstawiamy przykładowe rozwiązanie z osiąganymi parametrami

 

Nazwa systemu Opłytowanie -warstwa z jednej strony
[mm]
Konstrukcja Izolacja Izolacyjność akustyczna Klasa odporności ogniowej 1) Maksymalna wysokość 2)
NIDA Kino SLA 420 a)
2x18+1x15 NIDA Ogień
b)
1x18+2x15 NIDA Ogień
2xNida C w odległości 120cm od siebie Wełna2x100mm R'w,R=80dB
R'A1=70~80dB

REI 120

15 m

1) - klasyfikacja każdorazowo potwierdzana prze ITB
2) - wysokość max. potwierdzana obliczeniami statycznymi

 

Jednym z przykładów zastosowania ściany kinowej jest Multikino na warszawskiej Pradze. Jest to pierwsze w Europie dwupoziomowe kino zbudowane w konstrukcji stalowej, gdzie wszystkie ściany, w tym również ściany pomiędzy salami kinowymi, wykonano metodą suchego montażu. Jest to szybka i najbardziej ekonomiczna metoda (13 sal kinowych i foyer zbudowano w 5 miesięcy).

 

 

Inwestor skorzystał z propozycji naszej firmy, ponieważ posiadamy duże doświadczenie w zakresie systemów dźwiękoizolacyjnych ścian gipsowo-kartonowych a nasza kadra doradców technicznych posiada wysokie kwalifikacje i służy pomocą na każdym etapie inwestycji - od koncepcji, poprzez projekt, aż do realizacji obiektu. Konstrukcja ścian została zbadana i zatwierdzona przez Laboratorium Akustyczne ITB. Odpowiednio skonstruowane ściany systemu SLA, izolują dźwięki rozchodzące się w poziomie (niesione przez powietrze) i w pionie (niesione przez elementy konstrukcyjne) zapewniając salom kinowym dobre warunki akustyczne.
Technologia systemu dźwiękoizolacyjnych ścian gipsowo-kartonowych SLA już od kilku lat jest w Europie rozwiązaniem standardowym. W Polsce zastosowano ją po raz pierwszy niemalże jednocześnie w multikinach we Wrocławiu i na Pradze. Pomiary akustyczne, wykonywane w salach kinowych potwierdziły pomiary laboratoryjne, zadowalając inwestora i wykonawców.

 

Powyżej przedstawiliśmy jedynie zarys sytemu Ściana Kinowa SLA. Jeżeli nasz system zainteresował Państwa, nasi doradcy każdorazowo służą pomocą w dostosowaniu tego unikalnego rozwiązania do Państwa potrzeb.