Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od Czytelników


1. Dlaczego zmiana obmiaru zmienia cenę jednostkową pozycji

W załączniku przesyłam pozycję kosztorysową, która ma dziwną cechę. Zmiana obmiaru powoduje zmianę ceny jednostkowej pozycji. Czy jest to błąd programu, czy też ja robię coś źle?

 

 

redakcja:

To nie jest błąd programu. W tej pozycji taka zależność jest oczywista. Ponieważ ten przypadek wydaje mi się ciekawy, postanowiłem go szczegółowo wyjaśnić w artykule Wartość obmiaru, a cena jednostkowa pozycji, do lektury którego Pana zapraszam.

 

Andrzej Mościcki

 

*

 

 

2. Ilość roboczogodzin pomnożona przez stawkę robocizny daje wynik inny niż przedstawiony w rubryce „Wartość” zestawienia
 

W zestawieniu robocizny program pokazuje ilość roboczogodzin jako 13 151,9037 r-g. Stawkę robocizny ustawiłem na 10 zł. Czyli nawet bez kalkulatora jest oczywiste, że w rubryce „Wartość” powinna być kwota 131 519,04 zł. Tymczasem program pokazuje kwotę 131 520,80 zł. Zauważyłem to tylko dzięki temu, że wstawiłem taką okrągłą wartość stawki. Przyznają jednak Państwo, że jest to rażący błąd. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie poprawiona dokładność obliczeń w programie.
 

 

redakcja:

I znów muszę odpowiedzieć, że jest to tylko pozorny błąd. Zgadzam się jednak z Panem, że wygląda to nienajlepiej. Jak sobie z tym dyskomfortem poradzić i z czego ten efekt wynika szczegółowo wyjaśnia artykuł Niewinne oszustwo, czyli zależności między ilością, ceną i wartością w zestawieniach RMS.

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

3. Polszczyzna w PDF-ach

Niektóre czcionki tekstu przenoszonego z pliku typu .pdf wklejone do Normy Pro są zamieniane na kropeczki (dotyczy polskich znaków typu ż, ł ...). Może brakuje jakichś czcionek w programie Norma? Proszę o pomoc. Utrudnia to kosztorysowanie, bo często przedmiary robót i projekty pobieram ze strony internetowej zamawiającego, który umieścił je tam w formacie PDF.

 

 

redakcja:

To nie jest kwestia zestawu czcionek w Normie. Po prostu format PDF jest niespójny pod względem kodowania polszczyzny. Z niektórych plików zapisanych w tym formacie polszczyzna zostanie przeniesiona prawidłowo, a z innych nie. Aby się o tym przekonać, wystarczy taki tekst skopiować na przykład do Worda. Niestety w takim przypadku pozostaje pracowita korekta ręczna. Można też zawartość pliku PDF wydrukować, następnie zeskanować i przetłumaczyć na format tekstowy z wykorzystaniem oprogramowania OCR.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

4. Zmiana ceny materiału nie zmienia wartości kosztorysu

W załączeniu przesyłam kosztorys, w którym jest jakiś błąd. Zmieniam ceny materiałów, a wartość kosztorysu jest ciągle taka sama. Czy robię coś nie tak, czy to błąd w programie?

 

 

redakcja:

Sprawa jest bardzo prosta. Wszystkie pozycje w Pańskim kosztorysie są pozycjami uproszczonymi, co jest wyraźnie zaznaczone pod podstawą wyceny.

 

 

Jednocześnie w podsumowaniu każdej pozycji jest na czerwono wyświetlany komunikat, że wartość pozycji uproszczonej wynika z pomnożenia ceny jednostkowej przez obmiar, a nie jest wyliczana z sumy wartości elementów RMS.

 

 

Zmieniając w menu Pozycja typ pozycji na Uproszczona możemy usunąć elementy RMS, ale możemy je też pozostawić. Jeżeli je pozostawimy, to stanowić one będą jedynie ilustrację sposobu wyliczania ceny jednostkowej. Cena ta jest jednak fiksowana w momencie uproszczenia pozycji i późniejsze zmiany cen lub normatywów elementów RMS nie spowodują jej zmiany. Zmiany można dokonać jedynie na zakładce Ceny jedn. w oknie danych pozycji.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

5. Dwa różne KNR nr 0-12

Zgłaszam niezgodność katalogu KNR 0-12 1120-04 w programie Norma Pro z wersją książkową publikacji Sekocenbud.

 

 

redakcja:

Na początek małe sprostowanie. KNR nr 0-12 został wydany przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, a nie Sekocenbud, tym bardziej, że nie ma takiej firmy. Sekocenbud, to system cenników opracowywany i publikowany przez firmę Promocja. Wróćmy jednak do katalogu. Pierwsze wydanie zostało opublikowane w roku 1996 i zawiera normatywy opracowane w IGM. Natomiast wydanie II opublikowane w roku 2000 (i wszystkie późniejsze), zawiera normatywy żywcem wzięte z KNR nr 2-02 (wprowadzone Biuletynem Informacyjnym nr 8/96), co powoduje, że stosowanie tego katalogu nie ma sensu. Wprowadziliśmy go jednak do bazy Normy, żeby jej użytkownicy nie mieli kłopotów, gdy dostaną przedmiar robót z takim oznaczeniem podstawy wyceny. Dlatego w spisie katalogów widnieją obie wersje tego katalogu.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

 

6. Jak w prosty sposób usunąć całą strukturę działów?

Wczytałem stary kosztorys, w którym istnieje rozbudowana, drzewiasta struktura działów. Chciałem zrobić na tej podstawie nowy, ale z inną strukturą działów. W tym celu musiałem usunąć stare działy. Gdy zaznaczałem usuwanie od pierwszego do ostatniego, to owszem usuwał, ale tylko działy najwyższego poziomu. Działy niższych poziomów zostawały, tylko przechodziły na wyższy poziom. W rezultacie operację musiałem powtarzać trzykrotnie. Może to nie jest duży wysiłek, ale jest irytujące. Czy nie można dołożyć przycisku Usuń całą strukturę działów?

 

 

redakcja:

Można, ale nie trzeba. Program już posiada taką możliwość. W tym celu trzeba w oknie Usuń działy z kosztorysu zaznaczyć opcję Wybrane działy.

 

 

Następnie używamy przycisku Wybierz, aby pokazało się okno Wybór działów.

 

 

Zaznaczamy wszystkie działy z użyciem klawisza Shift i przyciskiem Dodaj przenosimy je do prawego pola. Po naciśnięciu przycisku OK wrócimy do okna usuwania działów i po zatwierdzeniu działania, cała struktura działów zniknie.

 

Andrzej Mościcki