Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Narzędzia budowlane - Wykrywacz D-tect 100

Uniwersalny wykrywacz D-tect 100 (firmy Bosch) to wielka innowacja i światowa nowość. Lokalizuje on obecność najróżniejszych materiałów w ścianach. Jest to jedyne w świecie urządzenie, które wykrywa nie tylko przewody elektryczne, stal zbrojeniową, żeliwne rury wodociągowe i inne metale, ale także rury z tworzyw sztucznych i puste przestrzenie. W sprzedaży pojawił się w lutym 2003 roku, jednakże jego wersja prototypowa była prezentowana użytkownikom profesjonalnym już we wrześniu 2002 roku w 10 największych miastach Polski i wzbudziła olbrzymie zainteresowanie.

Przypadkowe nawiercenie przewodu elektrycznego lub rury wodociągowej oznacza zwykle spore kłopoty, o czym przekonało się już zapewne wielu użytkowników elektronarzędzi. Niebezpieczeństwo takie jest szczególnie wysokie w przypadku wykonywania prac renowacyjnych w starych budynkach, ponieważ często nie ma aktualnej dokumentacji przebiegu instalacji elektrycznej, czy wodociągowej. W efekcie takich nieudanych wierceń użytkownik musi liczyć się ze stratą czasu oraz kosztami naprawy, które mogą nawet przekroczyć wartość wykonywanego zlecenia. Do tego dochodzi jeszcze zła opinia, jaką można sobie wyrobić przy okazji popełnienia takiego błędu.

Dotychczas użytkownicy elektronarzędzi mieli do wyboru dwa typy wykrywaczy: bardzo tanie urządzenia o niewystarczających funkcjach, lub bardzo drogie narzędzia do zastosowań specjalistycznych. D-tect 100 wypełnia tę lukę, oferując użytkownikom profesjonalnym wykrywacz, który praktycznie „prześwietli” ścianę, lokalizując wszystkie rodzaje instalacji z podaniem ich dokładnej pozycji. Zasięg pracy wynosi 100 mm. Nie ma konieczności kalibrowania wykrywacza przed rozpoczęciem pracy.

Podczas pracy użytkownik prowadzi wykrywacz równolegle do powierzchni, na której ma być wykonane wiercenie. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, przenikające w mur, beton i ściany z prefabrykatów. Materiały i puste przestrzenie, których właściwości fizyczne są różne od właściwości ściany, zniekształcają pole. Zmiana pola oraz dodatkowe informacje, dostarczane przez czujniki umieszczone na kółkach urządzenia D-tect 100, są analizowane przez wysokiej jakości przetwornik sygnałów, a następnie przedstawiane na wyświetlaczu urządzenia. Jeżeli urządzenie wykryło obecność ciał obcych, można przeprowadzić ich dokładną lokalizację, cofając wykrywacz. Graficzna prezentacja na wyświetlaczu odpowiada przekrojowi ściany i oznacza ew. przeszkody w formie „belek”. „Belki” te pokazują, do jakiej głębokości można wiercić w danym miejscu, nie powodując przy tym żadnych szkód. Pracę w ciemnych pomieszczeniach ułatwia oświetlenie wyświetlacza.

Należy jednak pamiętać, że są pewne ograniczenia w stosowaniu tego narzędzia. Płytki ścienne np. glazura czy terakota mogą powodować zakłócenia, i w efekcie pomiar może być błędny. Innym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru jest średnica plastikowego przewodu. Jeżeli jest ona mniejsza lub równa 1/2 cala, a w dodatku przewód nie jest napełniony wodą, urządzenie również może tego nie wykryć. Ogólnie trzeba pamiętać, że najbardziej dokładny pomiar otrzymamy dla suchej betonowej ściany. Wilgoć w ścianie może uniemożliwić wykazanie wszystkich obiektów. Podobna sytuacja występuje, jeśli dwie rurki są położone blisko siebie - urządzenie może potraktować je jako jeden obiekt, dlatego zawsze podczas pomiaru a następnie wiercenia wymagana jest ostrożność.

D-tect 100 nie wskazuje jakiego rodzaju materiał jest w ścianie, tylko wszystkie przeszkody traktuje jednakowo, bez względu na to czy jest to przewód prądowy, czy zbrojenie, czy pustka powietrzna.

Ale pomimo tych ograniczeń rzeczywiście jest to jedyne urządzenie mogące wykryć plastikową rurę w ścianie.