XVI Konferencja Częstochowska

W dniach 3 - 4 listopada 2011 r. odbędzie się XVI Konferencja Częstochowska, której tematyką będą

„Standardy i wzorce dokumentacji kosztowych w procesie inwestycyjnym”.

Referaty:

  • Metody szacowania kosztów w fazie przedprojektowej
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – ich rola w wycenie robót budowlanych, w tym zasady przedmiaru i obmiaru, roboty tymczasowe i prace towarzyszące
  • Wpływ nowego systemu rozliczeń /POIiŚ/ na standardy kosztorysowania i rozliczania
  • Katalogi jako kod lub podstawa opisu robót a klasyfikacja robót budowlanych
  • Prawidłowe opracowanie dokumentacji kosztowych z wykorzystaniem wybranych programów do wyceny i rozliczania robót budowlanych
  • Wynagrodzenie za opracowania kosztorysowe oraz roboty budowlane, w tym zagadnienia podwykonawstwa i praw autorskich

szczegóły na www.wacetob.com.pl