Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2012

Kącik Kosztorysanta

 1. Ach te kaenery - Michał Paradowski
  Kilka słów o wykorzystywaniu danych z katalogów nakładów rzeczowych.

 2. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część VII) - Maciej Rokiel
  Naprawa balkonów.

 3. Kolejne kroki w Normie (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Jak uzyskać przejrzysty wydruk kosztorysu/przedmiaru/zestawień.

 4. Z życia kosztorysanta (część II) – Kosztorys ofertowy - Tomasz Pytkowski
  Trochę o rzetelności danych w Wikipedii. Trochę o odpowiedzialności kosztorysanta.

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2012 r.

 2. Stawki regionalne - INTERCENBUD
  Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kw. 2012 r. opracowane na podstawie danych GUS.

 3. Średniówki energetyczne - Tadeusz Piątek
  Przekazujemy Państwu kolejne średniówki energetyczne w podziale na trzy grupy województw w poziomie cen I kwartału 2012 r.

 4. Ceny jednostkowe ułatwieniem dla kosztorysanta - Michał Paradowski
  O publikowanych w INTERCENBUDZIE cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych.

 

Zamówienia publiczne

 1. Rażąco niska oferta w prawie i praktyce wybranych państw - Dariusz Piasta
  W przepisach unijnych brak jest definicji pojęcia „rażąco niska oferta”. Poszczególne kraje różnią się podejściem do zagadnienia identyfikacji oferty „rażąco niskiej”. W artykule przedstawiono orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i rozwiązania stosowane w wybranych krajach.

 2. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (część I) - Grzegorz Bednarczyk
  Omówienie możliwości ograniczenia zakresu prac, które wykonawca może zlecić do wykonania podwykonawcom oraz związanych z tym konsekwencji.

 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające. Analiza dopuszczalności stosowania z uwzględnieniem ich unijnego pochodzenia (część I) - Ewa Wiktorowska
  W części I artykułu Autorka omawia zamówienia dodatkowe.

 4. Wpływ nowego systemu rozliczeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na standardy kosztorysowania i rozliczania (część I) - Zbigniew Popek
  Omówienie zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ (21 czerwca 2011 r.).

 5. Zamówienia publiczne w Kosowie - Dariusz Piasta
  „(...) obecna ustawa o zamówieniach publicznych odznacza się wysokim stopniem zbieżności z przepisami unijnymi, jako że przepisy ustawy oparte są na dyrektywach unijnych (...)”

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Rewitalizacja i rozwój zabudowy miejskiej i wiejskiej w Niemczech (część II) - Jerzy Kubiszewski
  Niemieckie Prawo budowlane wyposaża Gminę w uprawnienia do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązku rewitalizacji starej zabudowy. Autor przedstawia streszczenie przepisów w tym zakresie.

 2. Rośnie rola certyfikatów ekologicznych - Jerzy Bolkowski
  W celu uzyskania certyfikatu ekologicznego projektanci, inwestorzy i wykonawcy zobowiązani są do uwzględniania potrzeb środowiskowych i społecznych przy konstruowaniu nowych budynków. W artykule przedstawione zostały zasady wydawania certyfikatów w systemie BREEAM.

 3. Ekologicznie = ekonomicznie? (część III) - Jarosław Maliński
  W ramach cyklu o ekologicznych źródłach energii omówione zostały instalacje wykorzystujące energię słoneczną, wiatrową oraz biomasę. W tej części autor zajmuje się opłacalnością budowy elektrowni wodnych.

 4. Szacowanie kosztów budowy i indeksacja cen (część I) - Jerzy Kubiszewski
  „(...) Po II wojnie światowej rządy wielu krajów wprowadziły obowiązek prowadzenia indeksacji cen robót budowlanych. Każdy przyjął własną metodę klasyfikacji robót budowlanych i zastosował zróżnicowane podejście do stopnia agregowania indeksów. (...)”

 

Budujemy, budujemy...

 1. 6 stóp pod ziemią - Przemysław Róziewicz
  „(...) Być może ludzie nie czują takiej obawy i respektu stojąc na dnie wykopu, jaką czują patrząc kilkanaście metrów w dół z rusztowania lub dachu... No bo cóż może się stać skoro wykop nie jest głębszy niż wyprostowany człowiek. Niestety, stać się może. Warto więc zdać sobie sprawę, że te 6 stóp ziemi nad głową, to tyle ile zaleca się przy chowaniu zmarłych. Warto wyobrazić sobie jak się czuje człowiek, który obudzi się zakopany pod ziemią. Cztery minuty to naprawdę sporo by zdać sobie sprawę z tego, że czasem nie warto ryzykować.”

 2. Budowa ziemnych wałów przeciwpowodziowych a stabilizacja gruntu - Sławomir Gąsiorowski
  W artykule opisano niektóre zagadnienia związane z ochroną przeciwpowodziową, jak również rezultat badań nad gruntami spoistymi stabilizowanymi wapnem palonym.

 3. Polskie inwestycje w okresie spowolnienia gospodarczego - Jerzy Bolkowski
  „Pomimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego w Europie kondycja polskiego rynku inwestycyjnego jest relatywnie dobra i jak na razie budownictwo opiera się nadchodzącemu kryzysowi. (...)”

 4. Nabici w pompę - Jarosław Maliński
  „(...) Tak czy inaczej nie należy się spodziewać, że inwestycja w pompę ciepła będzie cudownym rozwiązaniem. Pozwoli ona co prawda na ograniczenie rocznych kosztów na zakup energii, ale jednocześnie wymaga sporych nakładów „na wejściu”. (...)”.

 

Programy

 1. Różne stawki VAT w kosztorysie - Grzegorz Lusa

 2. Najciekawsze zmiany w Normie PRO 4.37 - Emil Łuszczyk

 

 


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.