Zmiany w przepisach prawnych

Sejm uchwalił ustawę o płatnościach dla podwykonawców autostrad.

Nowe filmy instruktażowe

Na naszej stronie internetowej pojawiły się nowe filmy instruktażowe przedstawiające:
  • aplikację on-line przeznaczoną do sporządzania kosztorysów budowlanych - Ekoszt,
  • proces przygotowania przedmiaru/obmiaru w programie Norma EXPERT,
  • podstawowe możliwości modułu wydruków w programie Norma EXEPRT.

Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2012 roku zamieszczamy w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz)

Bezpłatny dostęp do SzuKIO dla naszych Abonentów

Serwis SzuKIO.pl - udostępnił Państwu możliwość korzystania bezpłatnie z wyszukiwarki wyroków w zamówieniach publicznych.

XX-lecie Wacetobu

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.

Zmiany w przepisach prawnych

W Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad nową ustawą - kodeksem budowlanym.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej