śp. Pan Michał Paradowski

W dniu 8 listopada 2016 r. zmarł nasz długoletni współpracownik Pan Michał Paradowski, autor licznych felietonów w Buduj z Głową. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci. Zapamiętamy Go jako życzliwego i dobrego człowieka, pełnego ciepła i poczucia humoru, o olbrzymiej fachowej wiedzy, którą chętnie dzielił się z nami. W naszej pamięci pozostanie jako doskonały fachowiec, niebojący się trudnych wyzwań i potrafiący poradzić sobie w każdej sytuacji.

Nowość!!! Kalkulatory w INTERCENBUDZIE!!!

W celu ułatwienia procesu wyceny kosztorysów oddajemy w Państwa ręce nowy mechanizm, dzięki któremu będzie możliwe wyliczenie w każdym przedsiębiorstwie rzeczywistych stawek Robocizny oraz wskaźnika Kosztów pośrednich.
 

Przepisy prawne, informacje

Decyzja Komisji w sprawie stosowania art. 34 i 35 dyrektywy 2014/25/UE
W dniu 10 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą nr 2016/1804 dotyczącą szczegółowych zasad stosowania art. 34 i 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE nr L 275 z 12.10.2016, str. 39).

Budujemy, budujemy ...

Pierwszy na świecie biurowiec wydrukowany w technologii 3D został otwarty w sierpniu br. w Dubaju. O druku 3D pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, willi, trójwymiarowych elementach konstrukcyjnych i innych mogliśmy przeczytać w ubiegłorocznym BzG (3/2015), w artykule J. Malińskiego pt. „Wydrukować dom”. Pora na pierwszy na świecie budynek biurowy.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Przypominamy, że z dniem 1 września 2016 r. uległ zmianie art. 90 ust. 1 pkt 1 i art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw).

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej